Ien,
de podcast

Ien,
de podcast

De enige podcast over de gemeentepolitiek in Nijmegen, wekelijks op donderdag online.

VrIENd van de show worden en deze podcast financieel ondersteunen? Klik hier.

Host: Raymond Janssen

Vaste gast: Rob Jaspers

De podcasts

33 — "Eén meting met een forse overtreding bij APN is al voldoende om in te grijpen"

De onafhankelijke adviseur die door de ODRN was ingehuurd om te controleren hoe het staat met de vergunningen van vervuilende bedrijven heeft woensdag de gemeenteraad bijgepraat over zijn bevindingen.  "Deze adviseur moest dossiers controleren, maar kreeg halverwege wel ruzie met de ODRN, zijn opdrachtgever." Dat zegt Rob Jaspers in deze aflevering van Ien, de podcast.

De adviseur, die eerder zijn anoniem zijn verhaal deed bij De Gelderlander, werd te verstaan gegeven dat de te onderzoeken bedrijven óók de klanten van de ODRN zijn. Die dubbele situatie vond de adviseur zo vreemd, dat hij een ethisch conflict met zichzelf kreeg en is daarom ook naar de krant gestapt. De adviseur heeft ook tijdens een zogenoemde technische briefing zijn verhaal aan de raadsleden verteld. Op woensdag 8 december praat de gemeenteraad verder over deze nieuwe informatie. Dan zal verantwoordelijk wethouder Wijnia hierover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Luisteren naar bewoners

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond werd wederom duidelijk hoe moeilijk de Gemeente Nijmegen het heeft met het inrichten van goede burgerparticipatie. In deze podcast spraken we al vaker over het gebrek dat inwoners soms voelen aan een luisterend oor van hun bestuurders. Dieptepunt tot nu toe was uiteraard het veelbesproken wijkenplan, waar verantwoordelijk wethouder Velthuis vorige week zijn excuses voor aanbod. Ook bij bouwprojecten in Nijmegen-noord en in Weezenhof vinden bewoners dat er te weinig naar ze is geluisterd. Die bewoners gingen daarover woensdagavond in gesprek met raadsleden. Maar er is ook een keerzijde aan burgerparticipatie: "Het is niet hetzelfde als altijd maar gelijk krijgen."

Sorry zeggen

In de rubriek Terugbladeren ging het over 'sorry zeggen'. Wethouder Velthuis is bepaald niet de enige die zich de afgelopen jaren moest verontschuldigen. 

==

fotografie: David van Haren

==

Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door door donaties van luisteraars. Wil jij vriend van de show worden, surf dan naar iendepodcast.nl/petjeaf. Sponsoring of adverteren is ook mogelijk. Stuur een mailtje naar adverteren@iendepodcast.nl en we nemen contact met je op. 

Wil je altijd op de hoogte zijn? Schrijf je dan in voor de Ien, de podcast nieuwsbrief. Onder elke vijftiende inschrijver verloten we – in samenwerking met de webshop ilovenijmegen een origineel Nijmegen t-shirt. Surf naar iendepodcast.nl/nieuwsbrief om je in te schijven.

31:50 / 02 december 2021

32 — Charlotte Brand (PvdA) "De SP zei: burgerparticipatie? Het kan me wat!"

Het is goed dat wethouder Velthuis (SP) zijn excuses heeft aangeboden over het gang van zaken rondom de nieuwe wijkenaanpak. Het is óók goed dat de hele raad de motie van het CDA en VoorNijmegen.Nu heeft gesteund en de wethouder nú met een nieuw plan moet komen. Dat zegt lijsttrekker van de PvdA Charlotte Brand in deze aflevering van Ien, de podcast.

Een week eerder hield Velthuis nog de poot stijf en wilde van geen excuus weten. Hij verdedigde zijn plan nog volop, tot grote ergernis van een groot deel van de gemeenteraad. In aflevering 31 suggereerde Rob Jaspers nog het vertrek van de wethouder als beste oplossing voor de ontstane situatie. Toch kon de wethouder aanblijven, nadat zijn excuses en de toezeggen met een nieuw plan te zullen komen. 

"Genoeg is genoeg"

Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering sprak scheidend CDA-fractievoorzitter Mark Buck als vice-voorzitter van de Nijmeegse gemeenteraad bemoedigende woorden in de richting van burgemeester Bruls. Bruls heeft het de afgelopen zwaar te verduren, vanwege de aanhoudende dreigende taal richting zijn persoon. Bruls is als voorzitter van het Veiligheidsberaad regelmatig in het nieuws als het gaat om de corona-aanpak van het kabinet. "Genoeg is genoeg", aldus Buck, die luid en duidelijk uitsprak dat de "gehele Nijmeegse gemeenteraad achter burgemeester Bruls staat." Bruls was zichtbaar aangedaan door de voltallige steun van de raad. Charlotte Brand kon het betoog van Buck alleen maar volmondig onderstrepen: "Bruls doen enkel zijn werk en dat doet hij goed."

Relatief kleine fractie

Brand begon in 2018 als raadslid voor de PvdA in een rumoerige tijd voor de sociaal-democraten. Wethouder Tankir had onder druk de coalitie verlaten en de beoogde fractievoorzitter Theo de Wit werd door de leden van de PvdA terzijde geschoven ten faveure van Ammar Selman. Brand hierover: "Ik kon geen moment kiezen om te beginnen, 2018 was nu eenmaal mijn start." Brand moest in een relatief kleine fractie ook meteen vol aan de bak. "Da's dan een voordeel van zo'n kleine fractie", aldus Brand, die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ook op de lijst van de landelijke PvdA stond.

In de rubriek Terugbladeren gaat Rob Jaspers in op de verkeersdrukte rondom de Ooij. 

fotografie: David van Haren

==

Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door door donaties van luisteraars. Wil jij vriend van de show worden, surf dan naar iendepodcast.nl/petjeaf. Sponsoring of adverteren is ook mogelijk. Stuur een mailtje naar adverteren@iendepodcast.nl en we nemen contact met je op. Wil je altijd op de hoogte zijn? Schrijf je dan in voor de Ien, de podcast nieuwsbrief. Onder elke vijftiende inschrijver verloten we – in samenwerking met de webshop ilovenijmegen een origineel Nijmegen t-shirt. Surf naar iendepodcast.nl/nieuwsbrief om je in te schijven. 

36:31 / 25 november 2021

31 — "Wethouder Velthuis moet de eer aan zichzelf houden"

Het zou wethouder Velthuis sieren als hij zou terugtreden. De manier waarop hij het plan voor een nieuwe vorm van wijkenmanagement heeft aangepakt, kan op afkeuring rekenen van een groot deel van de raad. Dat zeggen Rob Jaspers en Raymond Janssen in deze aflevering van Ien, de podcast. 

Velthuis kwam vorige week in zwaar weer toen de gehele gemeenteraad kritiek uitte op de door de wethouder gehanteerde strategie. "Als Velthuis de eer aan zichzelf houdt, applaudisseer ik voor hem", aldus Jaspers, die vindt dat de wethouder in het verleden wel degelijk ook goede dingen heeft bereikt. Een motie van het CDA en Voor Nijmegen.Nu roept de wethouder op om zijn plan mee terug te nemen naar de tekentafel en opnieuw te beginnen. "De motie leest als een motie van wantrouwen", vindt Janssen. Er tekent zich steun af voor de motie van Marjolijn Mijling en Harold Bastiaans namens respectievelijk het CDA en Voor Nijmegen.Nu, de raad stemt er op 24 november over. 

Strategisch uitstekende zet

Ook de fusie tussen Voor Nijmegen.Nu en Gewoon Nijmegen kwam ter sprake tijdens deze podcast. De partijen van voormannen Paul Eigenhuijsen en Jo Janssen gaan onder de naam Gewoon Nijmegen.Nu de verkiezingen in maart 2022 in. Hoewel de overeenkomsten tussen de partijen duidelijk zijn, vond Rob Jaspers in stemgedrag nog wel wat verschillen. "Over bijvoorbeeld thema's als Bouwen op Veur-Lent of de Energiestrategie dachten de twee partijen in het verleden wel verschillend", weet Jaspers, die erkent dat strategisch gezien de fusie een uitstekende zet is. 

Terugbladeren

In de rubriek Terugbladeren kijkt Rob Jaspers naar de verschillende scenario's die er lagen rondom het opknappen van de Nijmeegse stadsschouwburg. Recentelijk vroeg directeur Eva Middelhoff de gemeente nog om 25 miljoen om het gebouw drastisch te kunnen renoveren.

--

Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door door donaties van luisteraars. Wil jij vriend van de show worden, surf dan naar iendepodcast.nl/petjeaf. Sponsoring of adverteren is ook mogelijk. Stuur een mailtje naar adverteren@iendepodcast.nl en we nemen contact met je op.

Fotografie: David van Haren

31:51 / 18 november 2021

30 — Wendy Grutters: “Waarom miljoenen naar cultuur, maar geen geld naar Nijmeegs carnaval?”

De Stadspartij Nijmegen gaat voor zes zetels als inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Dat zegt politiek leider van de Stadspartij Wendy Grutters. “We zetten de verdubbelaar in”, aldus Grutters, die daarmee op zes zetels wil uitkomen.  

Grutters schuift aan in de podcast op 11 november, de elfde van de elfde. Dat was voor haar een bewuste keuze. “Ik ben helemaal niet zo’n enorme carnavalist, maar het is wel een knipoog naar de actie van de Stadspartij om de Nijmeegse volkscultuur meer gesteund te krijgen.” Dat het carnaval vanuit het stadhuis amper steun krijgt, vindt Grutters onbegrijpelijk. “Carnaval leeft blijkbaar veel minder bij andere raadsleden, daarom krijgen we waarschijnlijk zo weinig steun voor financiële ondersteuning van het carnaval.”

Miljoenen naar cultuur

Grutters krijgt vanuit haar achterban regelmatig vragen over de uitbundige steun aan de Nijmeegse cultuursector. “Waar krijg de Nijmeegse volkscultuur maar een habbekrats, vragen mensen zich af”, zegt Grutters. De logica ontgaat haar ook. “Ik was verbaasd dat onze motie om het Democratiefestival niet verder financieel te steunen het had gehaald, want dat is nou net waar het om gaat: waarom wel 150.000 euro naar een democratiefestival, maar geen 50.000 euro naar het Nijmeegs carnaval? Dan heb je het in mijn ogen niet gesnapt.”

Ruggesteun van Tettero

Grutters maakte een flitscarrière mee in de Nijmeegse politiek. “Ik had op emotie besloten om ja te zeggen toen ik werd gevraagd door lokaal raadslid Ben van Hees, maar ik wist amper wat een motie was”, herinnert Grutters zich. Zij zocht vervolgens steun bij oud-CDA-raadslid en oud-wethouder Joop Tettero, die ondertussen naar Australië was geëmigreerd. “Joop heeft me toen de nodige ruggesteun gegeven.”

Bouwen aan een stevige partij

Grutters maakt in haar eerste termijn deel uit van een coalitie met GroenLinks, SP en de PvdA. Toen die laatste partij de coalitie verliet, werd de VSP als nieuwe coalitiepartner naar voren geschoven. “Ik heb toen wel moeten lijmen, maar ik stond er wel vaak alleen voor”, weet Grutters. Door al die ontwikkelingen wilde Grutters haar partij wel laten uitgroeien tot waar die nu staat. “Ik ben gaan bouwen, zodat ik ook kan terugvallen op een stevige organisatie.”

In de rubriek Terugbladeren praat Rob Jaspers over een heet hangijzer: de stadsverwarming.

--

Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door door donaties van luisteraars. Wil jij vriend van de show worden, surf dan naar iendepodcast.nl/petjeaf. Sponsoring of adverteren is ook mogelijk. Stuur een mailtje naar adverteren@iendepodcast.nl en we nemen contact met je op.

Fotografie: David van Haren

35:43 / 11 november 2021

29 — ODRN: "Te veel bezig met geld, te weinig met gezondheid"

De Omgevingsdienst Nijmegen heeft veel te weinig gelet op het milieu en de gezondheid van buurtbewoners van de asfaltfabriek APN. Financiën speelden een te grote rol in het beleid van de dienst. Dat bleek uit de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODRN. Daarover gaat het onder meer in deze aflevering van Ien, de podcast. Ook de nieuwe kieslijsten van enkele politieke partijen kwamen ter sprake in de podcast.

Volt maakte onlangs bekend toch niet mee te doen aan gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat is opmerkelijk want de pan-Europese partij had grote plannen voor Nijmegen en meende aanspraak te kunnen maken op zeker drie zetels in de raad. Toch slaagde de partij er niet in om een lijst samen te stellen die voldeed aan de eisen van het landelijk bestuur van Volt. Met name de verhouding mannen en 'niet-mannen', zoals Volt dat noemt, deed het Nijmeegse initiatief de das om.

Hans van Hooft lijsttrekker SP

Dat de verkiezingen steeds dichterbij komen, blijkt ook uit de verschillende kieslijsten die deze week bekend werden gemaakt. Zo kwam het CDA met een opvallend jonge kieslijst, presenteerde D66 de door de leden goedgekeurde lijst met kandidaat-raadsleden en kwam ook de SP, aangevoerd door lijsttrekker Hans van Hooft, met het nieuwe team, waarmee de socialisten de verkiezingen willen ingaan.

Opmerkelijk was de plek van oud-gedeputeerde Michiel Scheffer van D66. Onlangs twitterde Scheffer met trots dat hij de achtste plek op de concept-kieslijst mocht innemen, maar D66 verbaasde vriend en vijand toen Scheffer uiteindelijk terug te vinden was op plek 45.

Stank in Hees blijft

Ook de vervuilde lucht blijft het politieke nieuws beheersen. Buurtbewoners hebben het gevoel niet serieus genomen te worden, omdat de ODRN amper reageert op meldingen van bewoners op bijvoorbeeld klachten stank. De vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODRN is overigens hier terug te kijken.

In de rubriek Terugbladeren kijkt Rob Jaspers terug naar oude nieuwsberichten over de stadsverwarming.

--

Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door door donaties van luisteraars. Wil jij vriend van de show worden, surf dan naar iendepodcast.nl/petjeaf. Sponsoring of adverteren is ook mogelijk. Stuur een mailtje naar adverteren@iendepodcast.nl en we nemen contact met je op.

Fotografie: David van Haren

33:29 / 04 november 2021

Over Ien, de podcast

Ien Dales was zonder twijfel een van de meest markante personen, die in het stadhuis van Nijmegen werkzaam was. Dales was tussen 1987 en 1989 de eerste vrouwelijke burgemeester, die Nijmegen ooit had, terwijl de stad als sinds mensenheugenis meer vrouwelijke dan mannelijke inwoners heeft. Inmiddels is er in Nijmegen een Ien Dales Lezing en kent Nijmegen een Ien Daleslaan.

Rob Jaspers heeft haar als verslaggever van dagblad De Gelderlander nog meegemaakt. Luister hieronder naar zijn herinneringen over de vrouw, die de naamgever werd van deze podcast.

Ien, de podcast · Ien Dales, de eerste vrouwelijke burgemeester van Nijmegen

Podcasts

podcastminuten

Gasten

"
Hoe bereidt de Nijmeegse politiek zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022? Wie worden de lijsttrekkers? Hoe zien de verkiezingsprogramma’s eruit? Zijn er nieuwkomers in het Nijmeegse politieke landschap? In deze podcast gaan we - in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen - op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen.

Raymond Janssen

/ Host

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie