Ien,
de podcast

Ien,
de podcast

De enige podcast over de gemeentepolitiek in Nijmegen, wekelijks op donderdag online.

VrIENd van de show worden en deze podcast financieel ondersteunen? Klik hier.

Host: Raymond Janssen

Vaste gast: Rob Jaspers

De podcasts

18 — Fietsen en auto's in Nijmegen

"Ik wil dat sociale woningbouw echt weer wordt voor wie het bedoeld is." Dat zegt Quirijn Lokker, fractievoorzitter en lijsttrekker van GroenLinks Nijmegen in aflevering 18 van Ien, de podcast. "We gaan niet meer bouwen voor beleggers. Aanleiding voor de uitspraak was de recente discussie in de Nijmeegse gemeenteraad over de de woningen die door beleggers waren gekocht, voordat ze goed en gebouwd waren. Lokker is daar geen voorstander van, ondanks dat GroenLinks-wethouder Vergunst onlangs anders over dacht. 

Meer deelmobiliteit

GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar hard ingezet op het stimuleren van fietsverkeer in de stad. De rol van de auto moet in zijn scenario kleiner, niet alleen omdat ze vervuilend zijn, maar ook omdat ze te veel ruimte innemen. Dat auto's in toenemende mate elektrisch zijn, doet daar in zijn ogen niets aan af. "We moeten het wel beter uitleggen aan de inwoners van de stad", zegt Lokker, die een voorstander is van het stimuleren van deelmobiliteit en samen met een goede vriendin een auto bezit. 

Geen richtingenstrijd

Lokker ging de strijd om het lijsttrekkerschap aan met oud-fractievoorzitter April Ranshuijsen, die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ook kandidaat-Kamerlid was. Lokker versloeg Ranshuijsen met één stem. Volgens hem betekent dat dat de leden van GroenLinks Nijmegen in beiden vertrouwen hadden. "Dat is heel prettig, omdat het ook altijd onze insteek is geweest: wie er ook wint, we willen het samen doen." Volgens Lokker heeft Ranshuijsen haar lokale fractie niet verwaarloosd, ook niet toen zij zich warmliep voor een Kamerzetel. "Toen zij landelijk dus niet aan de slag kon, kon ze haar werk in Nijmegen gewoon voortzetten", aldus Lokker. Dat enkele raadsleden openlijk steun aan Lokker betuigden, had niks te maken met een afrekening van Ranshuijsen. "Het was geen richtingenstrijd binnen GroenLinks Nijmegen, het had misschien meer iets met stijl te maken." 

In de rubriek Terugbladeren gaat Rob Jaspers in op de ontwikkelingen rondom het zogenoemde Tiemstra-pand, Wonen is er niet toegestaan, het past niet in bestemmingsplan met zwaardere industrie op enkele tientallen meters.

32:01 / 19 augustus 2021

17 — Proef xtc van D66 meer dan verkiezingspraat

Het idee om een proef met legale xtc in Nijmegen te starten is meer dan alleen verkiezingsretoriek. Dat vindt Rob Jaspers in aflevering 17 van Ien, de podcast. Hij onderkent de gevaren van het gebruik van dit soort verdovende middelen, maar vindt het wel goed dat de partij met de raad in gesprek gaat over de mogelijkheden om de pillen te legaliseren. Geertje Bos, VVD-wethouder in Breda, is immers ook een voorstander van het legaliseren van xtc, omdat zij als voormalig officier van justitie weet dat het vechten tegen grote drugsproducenten onmogelijk is. 

In deze aflevering van de podcast ook aandacht voor de eisen die politieke partijen stellen aan kandidaat-raadsleden. Zij die raadslid willen worden in Nijmegen moeten in ieder geval vrijwel allemaal 'kritisch' en 'creatief' zijn, blijkt uit een rondgang van de partijen. Nadere bestudering geeft aan dat partijen vaak veel eisen stellen, maar dat getwijfeld kan worden aan de inhoud van dat eisenpakket. "Je zou bijna bang worden om te solliciteren", aldus Jaspers. Opvallend was dat de Partij voor de Dieren van aspiranten verwacht dat ze geen kritiek hebben op de landelijke lijn van de partij. De VVD vraagt van kandidaat-raadsleden een soort proefopdracht en Voor Nijmegen.nu vraagt om met een 'helicopter view' naar de stad te kijken.

In de rubriek Terugbladeren gaat het over de komst van bouwmarkt Hornbach naar Ressen. De geschiedenis rondom de bestemming 'Vlek 14', zoals het gebied ambtelijk werd genoemd, is te typeren als een politieke warboel, van partijen die eerst tegen en – na de verkiezingen – plots vóór de komst van de bouwmarkt naar Ressen waren. 

29:20 / 12 augustus 2021

16 — Hayke Veldman (VVD): "Nijmegen niet beter bereikbaar"

Oud-Kamerlid Hayke Veldman was te gast in aflevering 16 van Ien, de podcast. Veldman, tussen 2014 en 2021 Kamerlid voor de VVD, begon zijn politieke loopbaan in Nijmegen, waar hij tijdens twee gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker was. Veldman woonde 20 jaar in de binnenstad van Nijmegen, maar verhuisde in 2018 naar Winssen. 

Ringstraten autovrij 

Veldman gaf nieuwkomers in zijn fractie in Nijmegen al mee dat je wel 'lef moest hebben' om in Nijmegen voor de VVD actief te worden. De liberalen hadden in het linkse Nijmegen vaak een kleinere fractie, waardoor het lastig was om echt een stempel op het lokale beleid te drukken. Toch memoreert Veldman dat hij ook met GroenLinks in gesprek was om de zogenoemde Ringstraten in het centrum van Nijmegen autovrij te maken. "In ruil daarvoor wilden wij er wel een parkeergarage bij", legt Veldman uit. Het gezamenlijke initiatief kwam echter nooit van de grond. 

Elektrische auto's  

Over de bereikbaarheid van de stad was Veldman immer kritisch, net als over het verstrekken van subsidies aan culturele instellingen. "Wat betreft die bereikbaarheid heb ik nu niet de indruk dat dat heel veel beter is geworden, de afgelopen jaar." Veldman legt uit dat hij snapt dat je vervuilende auto's zoveel mogelijk wilt weren, maar "over tien jaar zijn alle automatisch misschien wel elektrisch!" De VVD'er is er niet tegen om mensen te stimuleren met het ov of de fiets naar het centrum te gaan, maar begrijpt niet waarom dat ten koste moet gaan van de capaciteit van bijvoorbeeld de St Annastraat of de Graafseweg.  

Netflix 

Veldman werd als woordvoerder zorg en corona in zijn laatste maanden als Kamerlid zichtbaarder, zeker toen PVV-leider Geert Wilders hem wegzette als netflixend Kamerlid. "Al die Kamerleden die – om het quorum te halen – naar de Kamer moesten komen, terwijl we van alle Nederlanders zo min mogelijk verkeersbewegingen verlangden... De VVD en een aantal andere partijen wilden daar verandering in brengen." 

Volg je Ien, de podcast liever via YouTube? Klik hier!

34:18 / 05 augustus 2021

15 — GroenLinks stil over vastgoedbeleggers Waalsprong

In aflevering 15 van Ien, de podcast komt uiteraard Quirijn Lokker ter sprake. Lokker werd afgelopen week door de leden van GroenLinks Nijmegen gekozen tot lijsttrekker, ten faveure van de huidige fractievoorzitter April Ranshuijsen. Opvallend was dat Lokker slechts één stem meer kreeg dan Ranshuijsen, die na de verkiezing direct het fractievoorzitterschap overdroeg aan Ranshuijsen. Rob Jaspers merkte op dat GroenLinks-stemmers in Nijmegen vaak de voorkeur geven aan een vrouwelijke kandidaat. Jaspers: "Wat gebeurt er als Ranshuijsen volgend jaar meer stemmen krijgt dan Lokker?"

Opmerkelijk was de openlijke steun van enkele zittende raadsleden voor Lokker als lijsttrekker. "Da's gevaarlijk, want je moet toch met elkaar verder", aldus Jaspers. Het vermoeden rijst dat bepaalde raadsleden zich al langer niet konden vinden in de koers van Ranshuijsen en nu de kans vonden om zich daarover te uiten. 

Deelname BIJ1 zeker 

Ook de potentiële nieuwkomers in de Nijmeegse raad kwamen ter sprake, zoals BIJ1 dat aankondigde in Nijmegen mee te zullen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De geel/zwarte huisstijl van de partij van Sylvana Simons kreeg het op de sociale media zwaar te verduren. Het is maar de vraag of de partij een kans maakt in Nijmegen. "Het aanbod op links is in Nijmegen flink en de verschillen maar klein", aldus Raymond Janssen. "Samenwerking ligt minder voor de hand." Op rechts zal het aanbod niet worden vergroot met JA21, weet Janssen. "Die doen in Nijmegen definitief niet mee." De partij van Joost Eerdmans doet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen alleen in Amsterdam mee. 

"Laf besluit Vergunst"

Kritisch is Jaspers op wethouder Vergunst, die wederom moet toegeven dat een deel van de nieuw te bouwen woningen in de Waalsprong worden verkocht aan vastgoedbeleggers. Vergunst verwijst naar een raadsbesluit uit 2018, maar dat vindt Jaspers laf. "Er zijn tientallen raadsbesluiten over de Waalsprong nadien gewijzigd en het zou goed zijn als ook dit besluit wordt gewijzigd. "De wereld is veranderd", aldus Jaspers die het initiatief van Paul Eigenhuijsen (Voor Nijmegen.nu) voor een debat over de onderwerp prijst. "In september gaat de raad het er nog eens over hebben."

Het zou ook goed zijn als de collegepartijen zich dan in de discussie zouden mengen. "GroenLinks is stil over dit besluit, ze moeten nu echt eens van zich laten horen", meent Jaspers.

Kijk je liever op YouTube? Klik hier!

30:26 / 29 juli 2021

14 — Windmolens en wonen in de Waalsprong

Oud-wethouder in Nijmegen Jan van der Meer was te gast in aflevering 14 van Ien, de podcast. Van der Meer was van 2006 tot 2014 wethouder voor GroenLinks in Nijmegen en werkt momenteel van gedeputeerde in de Provincie Gelderland.

Van der Meer was in Nijmegen aanvankelijk raadslid voor De Groenen. "Ik zag die beweging opkomen in Duitsland en dat sprak me zeer aan", aldus Van der Meer, die ondanks zijn enthousiasme De Groenen toch inruilde voor de stadspartij Leefbaar Nijmegen. "Daar kreeg ik uiteindelijk trammelant met de nummer twee, Bea van Zijll de Jong-Lodenstein, en toen heb ik me aangesloten bij de GroenLinks-fractie in Nijmegen.

Herbergend vermogen bestaande woningvoorraad

Woningbouw maakte lange tijd deel uit van de portefeuille van Van der Meer toen hij eenmaal wethouder was geworden. Toch was de Brabander aanvankelijk niet overtuigd van het succes van De Waalsprong als vinex-locatie. "We zijn geneigd om te bouwen voor de kapitaalkrachtige vraag, dat zijn de gezinswoningen. In De Waalsprong worden voornamelijk duurdere koopwoningen gebouwd voor gezinnen, maar van alle huishoudens is maar 30 procent gezin. Volgens Van der Meer moest er meer worden ingezet op het herbergend vermogen van de bestaande woningvoorraad. "Dus de woningen die vrijkomen moet dan bijvoorbeeld opslitsen in meer woningen."

Groen in de stad

Van der Meer was ook een liefhebber van groen en water in het stadscentrum. Doordat de gemeente het Heumensoord voor een belangrijk bedrag verkocht aan Vitens en met de opbrengt van die verkoop heeft Van der Meer een aantal parkjes kunnen realiseren in de stad, maar ook op plekken waar weinig groen was. "Denk aan het Willemskwartier of De Biezen, maar ook in Nijmegen-oost bij het oude zwembad, allemaal met het geld van de verkoop van Heumensoord."

Van der Meer zag – in tegenstelling tot veel van zijn partijgenoten – graag een herbouwde donjon in Nijmegen. "Ik was geen tegenstander van de donjon, dat klopt. We willen Nijmegen profileren als de oudste stad van Nederland en zo'n had heel goed aan dat beeld kunnen bijdragen."

Ecologische revolutie prediken

Als gedeputeerde zit GroenLinkser Van der Meer met de PvdA in een veel rechtsere coalitie dan in Nijmegen, waar het college tamelijk links was. Dat maakt de rol van de oud-wethouder wel een andere. "Je kunt in een links college als dat van Nijmegen feitelijk continu de ecologische revolutie prediken. Da's in de provincie toch anders", aldus Van der Meer.

Terugbladeren

De afgelopen week waren de schijnwerpers gericht op Limburg, waar het hoge water voor veel schade zorgde. In de rubriek Terugbladeren blikt Rob Jaspers terug op de ruimte die Nijmegen bood aan de rivier.

36:05 / 22 juli 2021

Over Ien, de podcast

Ien Dales was zonder twijfel een van de meest markante personen, die in het stadhuis van Nijmegen werkzaam was. Dales was tussen 1987 en 1989 de eerste vrouwelijke burgemeester, die Nijmegen ooit had, terwijl de stad als sinds mensenheugenis meer vrouwelijke dan mannelijke inwoners heeft. Inmiddels is er in Nijmegen een Ien Dales Lezing en kent Nijmegen een Ien Daleslaan.

Rob Jaspers heeft haar als verslaggever van dagblad De Gelderlander nog meegemaakt. Luister hieronder naar zijn herinneringen over de vrouw, die de naamgever werd van deze podcast.

Ien, de podcast · Ien Dales, de eerste vrouwelijke burgemeester van Nijmegen

Podcasts

podcastminuten

Gasten

"
Hoe bereidt de Nijmeegse politiek zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022? Wie worden de lijsttrekkers? Hoe zien de verkiezingsprogramma’s eruit? Zijn er nieuwkomers in het Nijmeegse politieke landschap? In deze podcast gaan we - in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen - op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen.

Raymond Janssen

/ Host

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie