Ien,
de podcast

Ien,
de podcast

De enige podcast over de gemeentepolitiek in Nijmegen, wekelijks op donderdag online.

VrIENd van de show worden en deze podcast financieel ondersteunen? Klik dan hier!

Host: Raymond Janssen

Vaste gast: Rob Jaspers

De podcasts

Vervuilde lucht in Nijmegen

Wethouder Jan Wijnia heeft in zijn eerste week als vervanger van Harriët Tiemens terughoudend gereageerd op de ontstane situatie rondom de asfaltfabriek van Dura Vermeer aan de Energieweg in Nijmegen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond wees hij vooral naar anderen en kwam de verontruste raadsleden en buurtbewoners maar amper tegemoet. Daarover gaat het uiteraard uitgebreid tijdens aflevering 21 van Ien, de podcast.

Moreel kompas Dura Vermeer

Volgens Rob Jaspers is met name het morele kompas van Dura Vermeer ernstig van slag. Dura Vermeer, dat zich weliswaar graag een zeer duurzaam imago aanmeet, werkte ook in Nijmegen ten tijde van de aan de aanleg van de Nevengeul, waar het bedrijf onderbetaalde Portugese arbeiders inzette voor noodzakelijke verlenging van de Waalbrug. Datzelfde bedrijf lijkt nu voor tien miljoen euro bereid te zijn te verhuizen naar elders. Ondertussen blijven omwonenden van de asfaltfabriek met lege handen achter: de productie kan juridisch gezien nog niet worden stilgelegd.

Meer vrouwen dan mannen

In Nijmegen wonen al sinds jaar en dag meer vrouwen dan mannen. Dat is ook merkbaar in de lokale politiek. Vier jaar geleden waren er voor het eerst in de geschiedenis van Nijmegen meer vrouwelijke dan mannelijke lijsttrekkers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en ook volgend jaar zijn verschillende vrouwelijke lijsttrekkers verkiesbaar. Hoe dat doorwerkt in de politiek, is ook te horen in deze aflevering van Ien, de podcast.

In de rubriek Terugbladeren komt het eeuwige tekort aan studentenkamers aanbod. Hoewel SSHN wel studentencomplexen bijbouwt, is het nog steeds niet voldoende voor de toestroom van nieuwe studenten in Nijmegen.

foto: David van Haren

30:40 / 09 september 2021

20 — Politiek neemt kiezer niet serieus

Er moet veel beter naar de kiezers worden geluisterd. Daarom is een referendum een prima instrument om in te zetten, naast de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt Paul Eigenhuijsen, voorman van VoorNijmegen.nu. Eigenhuijsen was te gast in aflevering 20 van Ien, de podcast. “Ik ben wat eigenzinnig, daarom maak ik niet altijd vrienden in de politiek.”

Luis in de pels
Eigenhuijsen kwam in 2018 voor de tweede keer in de Nijmeegse gemeenteraad en haal de ternauwernood één zetel. Voor de verkiezingen in 2022 heeft hij grotere plannen: “Ik ga uit van vier zetels”, aldus Eigenhuijsen, die een bewonderaar is van de voormalig CDA-politicus Pieter Omtzigt. “Juist die luis in de pels, die wil ik ook zijn in de Nijmeegse raad”, aldus Eigenhuijsen. Hij voelt zich diep van binnen nog een liberaal, maar vindt politieke kleur in de lokale politiek niet zo belangrijk. Hij wil geen de problemen oplossen die hij en zijn fractie in de stad constateren. "Denk bijvoorbeeld aan het recentelijke besluit 'Kopen in Nijmegen is wonen in Nijmegen'. Dat is weliswaar een begin, maar dat heb ik toch voor elkaar gekregen."

Ruwheid van het debat
Onderwerpen als de invoering van het Warmtenet in Dukenburg en Lindenholt maar ook bijvoorbeeld de Schoolwijzer zijn politieke onderwerpen die hem aan het hart gaan. Op dat soort onderwerpen botst hij wel eens met andere raadsleden. "Door corona was het ook lastig om na zo'n heftige discussie in de raad dan na afloop bij de borrel nog even bij te praten", zegt Eigenhuijsen. De ruwheid van het debat verklaart hij voornamelijk door het online vergaderen. "Ik denk niet dat de cultuur in de raad sowieso harder is geworden."

Zwembaden in Nijmegen
In de rubriek Terugbladeren praat Rob Jaspers over zwembaden in Nijmegen. Die zijn er best veel, maar toch wordt er al lang gepraat over een nieuw bad, speciaal voor zwemvereniging Aqua Novia. En daar vraagt de Nijmeegse vereniging al heel lang naar, weet Jaspers. 

fotografie: David van Haren

33:29 / 02 september 2021

19 — Afghaanse evacués Heumensoord houden Nijmegen bezig

Het regionale nieuws stond deze week bol van het besluit van de gemeente Nijmegen om 800 Afghaanse evacués op te vangen in het Heumensoord in Nijmegen. De burgemeesters Bruls (Nijmegen) en Mittendorff (Heumen) maakten dat dinsdagmiddag bekend. Uiteraard stond dit besluit ook in aflevering 19 van Ien, de podcast centraal.

De aangekondigde komst van de Afghanen leidde tot een storm van berichten in de kranten en op de sociale media en hoewel het gevoel van trots overheerst, is er ook kritiek. Zo zouden de evacués wellicht beter kunnen worden opgevangen in verschillende leegstaande gebouwen, zoals het eerder in de podcast besproken Tiemstrapand.  

Ook was er aandacht voor de kritiek die Nijmegen kreeg voor de opvang van veelal Syrische vluchtelingen, toen ook in het Heumensoord. Het College van de Rechten voor de Mens en de Nationale Ombudsman uitten toen forse kritiek op met name de privacy van de toenmalige bewoners van Heumensoord. Bruls deed deze kritiek af als makkelijk, geschreven vanaf een bureau. 

Ook het wijkbeleid van de gemeente Nijmegen kreeg kritiek, dit maal door Rob Jaspers. Jaspers is boos over de wijze waarop onder geheimhouding een bezuiniging op het wijkenbeleid heeft geleid tot een ambtelijk moloch. CDA'er Marjolijn Mijling zal na het reces vragen gaan stellen over deze aanpak. 

In de rubriek Terugbladeren praat Rob Jaspers over windmolens en hoe die langzaam maar zeker een steeds duidelijke plek in en rond te stad gaan krijgen.


foto: David van Haren 

31:05 / 26 augustus 2021

18 — Fietsen en auto's in Nijmegen

"Ik wil dat sociale woningbouw echt weer wordt voor wie het bedoeld is." Dat zegt Quirijn Lokker, fractievoorzitter en lijsttrekker van GroenLinks Nijmegen in aflevering 18 van Ien, de podcast. "We gaan niet meer bouwen voor beleggers. Aanleiding voor de uitspraak was de recente discussie in de Nijmeegse gemeenteraad over de de woningen die door beleggers waren gekocht, voordat ze goed en gebouwd waren. Lokker is daar geen voorstander van, ondanks dat GroenLinks-wethouder Vergunst onlangs anders over dacht. 

Meer deelmobiliteit

GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar hard ingezet op het stimuleren van fietsverkeer in de stad. De rol van de auto moet in zijn scenario kleiner, niet alleen omdat ze vervuilend zijn, maar ook omdat ze te veel ruimte innemen. Dat auto's in toenemende mate elektrisch zijn, doet daar in zijn ogen niets aan af. "We moeten het wel beter uitleggen aan de inwoners van de stad", zegt Lokker, die een voorstander is van het stimuleren van deelmobiliteit en samen met een goede vriendin een auto bezit. 

Geen richtingenstrijd

Lokker ging de strijd om het lijsttrekkerschap aan met oud-fractievoorzitter April Ranshuijsen, die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ook kandidaat-Kamerlid was. Lokker versloeg Ranshuijsen met één stem. Volgens hem betekent dat dat de leden van GroenLinks Nijmegen in beiden vertrouwen hadden. "Dat is heel prettig, omdat het ook altijd onze insteek is geweest: wie er ook wint, we willen het samen doen." Volgens Lokker heeft Ranshuijsen haar lokale fractie niet verwaarloosd, ook niet toen zij zich warmliep voor een Kamerzetel. "Toen zij landelijk dus niet aan de slag kon, kon ze haar werk in Nijmegen gewoon voortzetten", aldus Lokker. Dat enkele raadsleden openlijk steun aan Lokker betuigden, had niks te maken met een afrekening van Ranshuijsen. "Het was geen richtingenstrijd binnen GroenLinks Nijmegen, het had misschien meer iets met stijl te maken." 

In de rubriek Terugbladeren gaat Rob Jaspers in op de ontwikkelingen rondom het zogenoemde Tiemstra-pand, Wonen is er niet toegestaan, het past niet in bestemmingsplan met zwaardere industrie op enkele tientallen meters.

32:01 / 19 augustus 2021

17 — Proef xtc van D66 meer dan verkiezingspraat

Het idee om een proef met legale xtc in Nijmegen te starten is meer dan alleen verkiezingsretoriek. Dat vindt Rob Jaspers in aflevering 17 van Ien, de podcast. Hij onderkent de gevaren van het gebruik van dit soort verdovende middelen, maar vindt het wel goed dat de partij met de raad in gesprek gaat over de mogelijkheden om de pillen te legaliseren. Geertje Bos, VVD-wethouder in Breda, is immers ook een voorstander van het legaliseren van xtc, omdat zij als voormalig officier van justitie weet dat het vechten tegen grote drugsproducenten onmogelijk is. 

In deze aflevering van de podcast ook aandacht voor de eisen die politieke partijen stellen aan kandidaat-raadsleden. Zij die raadslid willen worden in Nijmegen moeten in ieder geval vrijwel allemaal 'kritisch' en 'creatief' zijn, blijkt uit een rondgang van de partijen. Nadere bestudering geeft aan dat partijen vaak veel eisen stellen, maar dat getwijfeld kan worden aan de inhoud van dat eisenpakket. "Je zou bijna bang worden om te solliciteren", aldus Jaspers. Opvallend was dat de Partij voor de Dieren van aspiranten verwacht dat ze geen kritiek hebben op de landelijke lijn van de partij. De VVD vraagt van kandidaat-raadsleden een soort proefopdracht en Voor Nijmegen.nu vraagt om met een 'helicopter view' naar de stad te kijken.

In de rubriek Terugbladeren gaat het over de komst van bouwmarkt Hornbach naar Ressen. De geschiedenis rondom de bestemming 'Vlek 14', zoals het gebied ambtelijk werd genoemd, is te typeren als een politieke warboel, van partijen die eerst tegen en – na de verkiezingen – plots vóór de komst van de bouwmarkt naar Ressen waren. 

29:20 / 12 augustus 2021

Over Ien Dales

Ien Dales was zonder twijfel een van de meest markante personen, die in het stadhuis van Nijmegen werkzaam was. Dales was tussen 1987 en 1989 de eerste vrouwelijke burgemeester van Nijmegen, terwijl de stad als sinds mensenheugenis meer vrouwelijke dan mannelijke inwoners heeft. Inmiddels is er in Nijmegen een Ien Dales Lezing en kent Nijmegen een Ien Daleslaan.

Rob Jaspers heeft haar als verslaggever van dagblad De Gelderlander nog meegemaakt. Luister hieronder naar zijn herinneringen over de vrouw, die de naamgever werd van deze podcast.

Ien, de podcast · Ien Dales, de eerste vrouwelijke burgemeester van Nijmegen

Podcasts

podcastminuten

Gasten

"
Hoe bereidt de Nijmeegse politiek zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022? Wie worden de lijsttrekkers? Hoe zien de verkiezingsprogramma’s eruit? Zijn er nieuwkomers in het Nijmeegse politieke landschap? In deze podcast gaan we - in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen - op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen.

Raymond Janssen

/ Host

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie