Columns en opinie

wwv9le0w

OPINIE | 1Nijmegen: Nuttige aanvulling of overbodige herhaling?

NIJMEGEN — Begin van dit jaar maakten Jan Peters en Hans Jacobs bekend dat zij de nieuwe politieke partij 1Nijmegen hebben opgericht. In een persverklaring gaf de nieuwkomer een overzicht van de speerpunten waar de partij met oud-gedienden van zowel de Stadspartij Nijmegen als GewoonNijmegen.nu zich hard voor willen maken. 

Met deze speerpunten beweert de partij een vernieuwende bijdrage te leveren aan de lokale politiek. De vraag die zich dan opdringt, is of de komst van een derde lokale politieke partij werkelijk iets toevoegt aan het politieke spectrum in Nijmegen of dat het slechts meer van hetzelfde is. 

1Nijmegen profileert zich met vier kernspeerpunten: een betrouwbare overheid, armoedebestrijding, het vergroten van leefbaarheid en eerlijke geldverdeling. Wanneer je die speerpunten vergelijkt met de verkiezingsprogramma’s van de partijen van fractievoorzitters Wendy Grutters (Stadspartij Nijmegen) en Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.nu), dan kun je je afvragen of 1Nijmegen daadwerkelijk een toevoeging is aan het politieke landschap. In dit artikel loop ik de speerpunten langs. Het eerste speerpunt van de politieke nieuweling is een betrouwbare overheid.

Betrouwbare Overheid

De roep om een betrouwbare overheid is een constante in de Nijmeegse stadhuis en 1Nijmegen lijkt hierin geen uitzondering te zijn. De nadruk op betrokkenheid van burgers bij besluitvorming en transparante communicatie is ook zeker niet nieuw. Stadspartij Nijmegen benadrukt ook burgerparticipatie, net als GewoonNijmegen.Nu dat doet. Het is de vraag of 1Nijmegen met specifieke aandacht op vroegtijdige betrokkenheid bij besluitvorming écht een meerwaarde biedt of eerder een subtiel verschil in benadering vertoont.

Armoedebestrijding

Het tweede speerpunt van 1Nijmegen luidt armoedebestrijding. Het streven naar armoedebestrijding is een nobel doel dat behalve door 1Nijmegen ook door de Stadspartij Nijmegen in het verkiezingsprogramma wordt omarmd. GewoonNijmegen.nu stelt in het verkiezingsprogramma dat Nijmegen ‘al het mogelijke in het werk moet stellen’ om te voorkomen dat inwoners onder de armoedegrens raken en daardoor bijvoorbeeld niet beschikken over voldoende ‘voedsel, huisvesting of gezondheidszorg’.

1Nijmegen geeft echter geen concrete maatregelen aan om dit doel te bereiken, maar heeft als nieuwkomer uiteraard ook nog geen verkiezingsprogramma gepubliceerd. De Stadspartij Nijmegen legt de nadruk op een menswaardig bestaan en ondersteuning bij ziekte en werkloosheid. GewoonNijmegen.nu pleit voor solidariteit in werk en inkomen. Ook hier rijst dus de vraag of 1Nijmegen voldoende onderscheid maakt ten opzichte van bestaande partijen en of de kiezers straks ook echt behoefte hebben aan meer specifiek beleid op dit gebied. stembureau

Vergroten leefbaarheid

Het derde speerpunt van 1Nijmegen is het streven naar een groenere en meer leefbare stad is een gemeenschappelijk doel van 1Nijmegen, maar ook van de Stadspartij Nijmegen en GewoonNijmegen.nu. Beide partijen benadrukken het belang van groenonderhoud, zij het met verschillende nuances. Ook hier is de vraag of 1Nijmegen in 2026 in haar verkiezingsprogramma straks voldoende concrete actiepunten heeft om de belofte van een leefbaardere stad waar te maken of dat het eerder een narratief is dat ook al door andere partijen wordt verkondigd. 

Eerlijke geldverdeling

Tot slot is daar het voornemen van 1Nijmegen op te komen voor een betere verdeling van het geld in de stad. Deze belofte lijkt een herhaling van het streven naar participatie van burgers in besluitvorming dat de Stadspartij Nijmegen nastreeft. GewoonNijmegen.Nu benadrukt ook nog eens financiële transparantie bij subsidieverstrekking.

Overwegend overlappende doelen

In essentie lijkt 1Nijmegen, ondanks de uitgesproken speerpunten, voornamelijk variaties op reeds bestaande thema's te presenteren. De vraag is dan ook of Nijmegen werkelijk baat heeft bij een derde lokale partij met overwegend overlappende doelen. Uiteraard kun je zeggen dat diversiteit in het politieke spectrum cruciaal is voor een gezonde democratie. Nieuwe partijen kunnen nieuwe perspectieven bieden en bredere vertegenwoordiging mogelijk maken.

Anderzijds brengt een nieuwe partij het risico met zich mee dat kiezers verdeeld worden over meerdere gelijksoortige partijen, wat de effectiviteit van de plannen van de partij kan verminderen. Bestaande lokale partijen lijken hier en daar al overlap te hebben in hun doelen en een derde partij zou de aandacht verder kunnen versnipperen zonder wezenlijke verandering te brengen.

Daarnaast moet worden nagegaan of de nieuwe partij daadwerkelijk iets anders brengt dan de bestaande partijen. Is het een frisse blik op bekende uitdagingen of is het een herhaling van dezelfde retoriek zonder concrete oplossingen? Als de kiezers op zoek zijn naar daadwerkelijke verandering en innovatieve oplossingen, kan het zijn dat 1Nijmegen meer moet bieden dan slechts variaties op reeds bekende politieke idealen.

Conclusie

Het is aan oprichters Peters en Jacobs van de partij zelf om te bewijzen dat ze niet slechts een herhaling zijn van bekende thema's, maar een constructieve en noodzakelijke aanvulling op het lokale politieke toneel. De kiezers van Nijmegen zullen uiteindelijk bepalen of 1Nijmegen een welkome toevoeging is of slechts meer van hetzelfde. Het feit dat beide oprichters eerder deel uitmaakten van de bestaande lokale partijen, doet vooralsnog het laatste vermoeden. Uiteraard zal de toekomst uitwijzen, hoe die vraag zal worden beantwoord.

foto: David van Haren


Lees ook

Tijdcapcule bij herdenking bombardement 1944 in 2024

COLUMN | Zalig

10-01-2024 | Raymond Janssen