Columns en opinie

wwv9le0w

5 – Burgerkracht in Ede

EDE/NIJMEGEN – In deze aflevering van de Tegenmacht Podcast gaat het over burgerinitiatieven in Ede, waar gewone burgers buitengewone stappen zetten om hun gemeenschap te verbeteren.

Presentatoren Raymond Janssen en Marc van der Woude delen de verhalen van Jeannet Hubbeling en Dirk Roep, twee actieve inwoners die op hun eigen manier tegenmacht bieden.

Natura-2000 gebieden

Jeannet Hubbeling, voorzitter van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede, gebruikt haar juridische kennis om invloed uit te oefenen op het natuurbeleid, met een bijzondere focus op het behoud van Natura-2000 gebieden. Haar inzet via juridische wegen benadrukt de kracht en de uitdagingen van burgeractivisme.

Herenboeren

Dirk Roep zet zich in voor het Herenboeren-initiatief, dat streeft naar een korte voedselketen waarbij burgers direct betrokken zijn bij de productie van hun voedsel, wat hen dichter bij de bron brengt en meer zeggenschap geeft.

Wat kun je verwachten?

  • Inzichten in hoe Hubbeling juridische strijd overheden uitdaagt, met zowel succesverhalen als frustraties door langdurige procedures.
  • Een blik op Roeps pogingen om een gemeenschap van Herenboeren op te bouwen, inclusief de uitdagingen bij het vinden van grond en het verkrijgen van steun.
  • Discussies over de rol van burgerinitiatieven als effectieve tegenmacht en of deze initiatieven een essentiële aanvulling zijn op traditionele politieke processen.

COLUMN | Verwerpelijk

PORTRET | Dick Schoof, beoogd premier van Nederland, studeerde in Nijmegen

TEGENMACHT | Lokale journalistiek: de waakhonden van Nijmegen 

04-06-2024 | Redactie Ien, de podcast