Columns en opinie

wwv9le0w

Behoedzaam

Drie maanden geleden schreef ik dat gemeenteraad bijna 1 miljard euro had te verdelen tijdens het debat over de Stadsbegroting. Een gigantisch bedrag. Oftewel geen pepernoten volgens Paul Eigenhuijsen van GewoonNijmegen.Nu. De pot werd verdeeld op basis van politieke keuzes. Aan de slag! Voor Tobias van Elferen de schone taak om als wethouder financiën in de gaten te houden dat de geraamde inkomsten en uitgaven een beetje in evenwicht blijven. Ik ben boekhoudkundig geen licht; geef ik eerlijk toe. Maar zelfs met deze beperking zou het me niks verbazen als Tobias knap zenuwachtig begint te worden. Want de laatste tijd zijn de financiële tegenvallers groter dan de meevallers. 

Een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente is het verkopen van grond voor woningbouw. Ramingen op papier zijn geduldig. De werkelijkheid is helaas een stuk weerbarstiger. Voor 2022 was rekening gehouden met de verkoop van gemeentegrond voor de bouw van 1550 woningen. Vanwege allerlei problemen in de bouw zijn het er 170 geworden. Dan vliegen de misgelopen miljoenen je toch om de oren. Verder heeft de raad besloten om geen woningen te bouwen op Veur-Lent. Ook dat heeft in de toekomst flinke financiële consequenties. Volgens Tobias van Elferen zijn de gemeentelijke reserves tot 2030 voldoende om deze tegenvallers op te vangen. Pas daarna is er sprake van een alarmfase. Maar er moet volgens hem wel behoedzaam geopereerd worden. En daar wringt de schoen. Want wethouders komen omstebeurt bij hem aankloppen met  nieuwe wensen van de raad die geld kosten. Hoezo behoedzaam? 

Lees verder onder de afbeelding

Brom John

foto: John Beckmann

De discussie over de extra kosten van 1,1 miljoen euro voor een inclusieve brug bij de Waalhaven, zodat rolstoelers niet hoeven om te lopen, is nog niet eens afgerond of het volgende omloopprobleem diende zich al aan. Het kost 80.000 euro per jaar om de Westingang van het station tijdelijk open te houden. Wethouder Cilia Daemen vindt dat te veel geld voor de relatief weinig mensen die gebruik maakten van deze toegang. Maar ze snapt als geen ander dat de raad het hoogste orgaan is. Dus als de raad perse wil dat deze ingang opengaat, zodat mensen uit Nijmegen West niet hoeven om te lopen naar de trein, dan gaat de ingang open. Maar dan kan volgens haar iets anders niet door gaan. Het houdt financieel een keer op. Dus zeg het maar beste gemeenteraad. Wie hoeft er niet meer om te lopen ten koste van wat? 

Tot overmaat van ramp bleek afgelopen week dat een storting van 850.000 euro uit het provinciale Winterfonds in de gemeentekas een paar maanden over het hoofd was gezien. Dat geld is bedoeld als steun voor instellingen, sportclubs en kleine ondernemers om de winter door te komen. Verantwoordelijk wethouder John Brom wist dit niet en had de raad verkeerd geïnformeerd. Normaal gesproken een politieke doodzonde, maar door een deemoedig buigen van het hoofd door John Brom bleef het een gevalletje ‘Er gaat wel eens iets fout’. 

Tobias van Elferen heeft in ieder geval één medestander. Zijn collega-wethouder John Brom opereert vanaf nu erg behoedzaam.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vincent Cantrijn Vincent Cantrijn is in 1951 geboren in Breda. Van 1969 tot 1975 studeerde hij sociale geografie/planologie in Nijmegen. Na zijn studie ging hij in Venlo wonen en werken. Vanuit Venlo werkte hij ook nog acht jaar als projectleider stadsvernieuwing in Eindhoven. In 1989 verhuisde hij met vrouw en kinderen terug naar Nijmegen. Door zijn werk in de stadsvernieuwing bij de gemeente en daarna bij Portaal Woonstichting kent hij Nijmegen van binnen en van buiten. Vanaf 2013 combineerde hij vroegpensioen met een zzp-bestaan als debatleider. Liefde voor Nijmegen en verwondering over politieke zaken lopen als een rode draad door zijn columns. En dat voor iemand die al 22 jaar met veel plezier in Wijchen woont. Nijmegen is voor hem letterlijk en figuurlijk nooit ver weg.

Lees ook

Nijmegen zit al twee maanden op geld uit Gelders Winterfonds

Maarten Bakker (VVD Nijmegen) kandidaat voor Eerste Kamer

Luister ook

Regels voor hulp Nijmeegse ondernemers volstrekt onduidelijk

 

03-02-2023 | Vincent Cantrijn