Columns en opinie

wwv9le0w

"Geen collegialiteit? Debat!"

De Stadspartij Nijmegen wilde wel degelijk zoeken naar een raadsbreed draagvlak in de discussie over de herinrichting van het gebied Winkelsteeg. Maar it takes two to tango. Dat schrijft Rosalie Thomassen, raadslid voor de Stadspartij Nijmegen, in een ingezonden brief aan de redactie van deze website.


Geen gebrek aan collegialiteit, wel gebrek aan debat op inhoud

Vorige week luisterde ik met plezier maar ook met verbazing naar Ien de Podcast. De uitzending fileerde de raadsvergadering van 12 juli over Winkelsteeg als een soort ‘coalitie versus oppositie spel’. Ik herken me daar totaal niet in. Jammer dat het publieke debat niet over de inhoud gaat maar over het spel. Dat doet geen recht aan dit belangrijke en complexe dossier. Vandaar deze ingezonden brief.

Afgelopen week stemde de gemeenteraad in met het eerste bestemmingsplan Winkelsteeg, voor de ontwikkeling van omgeving Station Goffert. De discussie ging vooral over de eis van de oppositie tot uitstel en onderzoek. Dat onderzoek zou nog de komende 7 weken uitgevoerd moeten worden, kosten 17.500 euro. De coalitie steunde dit onderzoeksvoorstel niet. 

Schermafbeelding 2023-07-16 om 08.25.20 Waarom vond Stadspartij Nijmegen deze onderzoeksopzet onjuist?

Het onderzoek zou volgens opsteller VVD moeten gaan over de vragen of bedrijven gehinderd zouden worden, nu of in de toekomst, door het bouwen van woningen aan de rand van het gebied. Ook de juiste afstand tot woningen om hinder te voorkomen moest onderzocht worden. 

Beide vragen zijn al beantwoord in de ruim 4000 pagina’s dik van dit raadsvoorstel met tientallen bijlagen. Kort samengevat: het kan, er zijn wettelijke kaders waar we ons aan houden. Maar het vraagt wel om maatregelen. Want gaandeweg ga je knelpunten tegen komen die je moet kunnen oplossen. 

Om dat te kunnen doen is een heel spectrum aan oplossingen nodig. Van bufferruimte tot aanpassingen in het programma van de nieuwbouw, het staat in de stukken beschreven. Soms zijn op aanreiken van de bedrijven zelf al oplossingen doorgevoerd in de plannen. Zoals NXP, die suggesties deed en waarop het bestemmingsplan is aangepast. Dat maakt het behoud van hun bedrijfsvoering en geplande uitbreidingen mogelijk. 

Maar alle knelpunten nu al signaleren, wetende dat deze ontwikkeling 23 jaar gaat duren, is onmogelijk. Maar al die tijd blijft het in het zwart op wit vastgelegde uitgangspunt: we gaan de bestaande bedrijfsvoering van bedrijven niet belemmeren. Daarom is juist dat spectrum aan oplossingen nodig. Dan is er maatwerk mogelijk en tref je een flexibele gemeente. Gelukkig giet een bestemmingsplan niet alles in beton. In de uitwerking is er nog ruimte voor verschillende keuzes. 

Het is dus een kwestie van mee bewegen met de ontwikkeling van bedrijven. Veel interessanter is daarom een onderzoek naar die oplossingen van de toekomst. Is het spectrum dat we nu kunnen bedenken breed genoeg? Of moet daar een set aan oplossingen bij? Dat is niet iets dat je in het bestemmingsplan vast legt. Dat spectrum is een flexibel pakket dat maatwerk en bewegingsvrijheid mogelijk maakt. 

Stadspartij Nijmegen kwam daarom met een motie om dit spectrum breder te verkennen voor een opvallend knelpunt in de hele ontwikkeling, die bij Plaza Foods. Dit is namelijk het enige bedrijf dat nu concreet aangeeft sowieso niet genoeg ontwikkelruimte te verwachten in de toekomst. Over het ontwikkelen van het deel waar Plaza Foods staat, besluit de raad pas na de zomer. Door de motie krijgen we nog voor dat besluit valt een beter beeld of we genoeg oplossingen hebben om Plaza Foods te kunnen behouden, nu en in de toekomst. 

Maar als de oppositie dit onderzoek nodig vindt, dat kun je ze dat toch gunnen?

Zeker is Stadspartij Nijmegen voorstander van raadsbreed draagvlak. Daarom heb ik tot dinsdagmiddag contact gehad met de VVD, omdat wij een bredere andere onderzoeksopzet wel heel interessant vonden om over te praten. Dan moet dat spectrum van oplossingen dus onderzocht worden.

In meerdere gesprekken heb ik telkens gezegd geen heil te zien in hun onderzoeksvragen. Een herhaling van zetten met hetzelfde voorspelbare antwoord: “Ja, tenzij of nee, mits”. Uit zo’n onderzoek rolt geen enkel comfort voor partijen die kennelijk geen vertrouwen hebben in de vraag of deze gemeente erin gaat slagen die oplossingen telkens te vinden. 

Sterker nog: zo’n onderzoek maakt het toch al lastige dossier van 4000 pagina’s alleen maar lijviger en nog ingewikkelder. Die voorspelbare uitkomst vol mitsen en maren geeft dan na de zomer een herhaald vertroebeld debat over onzekerheden die je niet oplost met vertraging van besluiten. 

Kortom, dan komen we opnieuw op een discussie die helemaal niet gaat over oplossingen. Het wordt dan een herhaald debat over vertrouwen of wantrouwen in deze coalitie, en wederom niet een debat op inhoud. Om die reden vond Stadspartij Nijmegen dit dus pertinent geen goed onderzoek en geen goede motie. 

Stadspartij Nijmegen wil best bouwen aan draagvlak, maar… it takes two to tango. Als de oppositie zo hamert op het belang van breed draagvlak, waarom dan niet samen bouwen aan een brede onderzoeksopzet. Ik kan dit niet rijmen met het feit dat de oppositie pas kort voor de raadsvergadering de definitieve onderzoeksopzet met ons deelde. Uiteindelijk kreeg ik pas 45 minuten voor de raadsvergadering hun definitieve motie. Die moest ik zelf ontdekken via iBabs, dat is het digitale raadsvergadersysteem waarin raadsleden documenten met elkaar kunnen delen. Ongeschreven regel is echter dat je moties rondstuurt via mail naar alle fracties. Dan is er ruimte om te overleggen met je eigen fractie. Of onderling contact te hebben over vragen. 

Kennelijk hadden de indieners geen behoefte meer aan breder draagvlak om te komen tot een breed gesteunde onderzoeksopzet. Het tegen dit onderzoeksvoorstel stemmen, was voor Stadspartij Nijmegen een 100 procent inhoudelijk ingegeven keuze. Dat er dan een beeld wordt gewekt dat het draait om een gebrek aan gunfactor of collegialiteit van onze kant vind ik echt teleurstellend en zelfs kwalijk. Laten we dit soort moeilijke debatten op de inhoud voeren, dat is al lastig genoeg. 

Overigens stemde de hele oppositie wel tegen de motie waarin Stadspartij Nijmegen oproept om dat spectrum van oplossingen voor het knelpunt bij Plaza Foods voor het besluit na de zomer beter in beeld te krijgen. Gelukkig haalde deze motie wel een meerderheid. 


rosalie-thomassen-stadspartij-nijmegen-nijmegen-geeft-me-veel-dan-geef-ik-graag-iets-terug-89370821 Rosalie Thomassen is raadslid voor de Stadspartij Nijmegen en woordvoerder stedelijke ontwikkeling. 

 

16-07-2023 | Redactie Ien, de podcast