Columns en opinie

wwv9le0w

Initiatiefnemer vergroening Sint-Stevenskerkhof: “Ik werd als lastig ervaren”

NIJMEGEN – Het Sint-Stevenskerkhof in Nijmegen is niet alleen een plek van historische waarde, maar ook een bron van trots voor de bewoners. Erik Dolman, een fervente voorstander van een groenere stad, ziet dit stukje Nijmegen als het mooiste deel van de stad. Met zijn gedreven inzet en het initiatief Stevenskerktuinen heeft hij, samen met andere buurtbewoners, een indrukwekkende transformatie van het kerkhof in gang gezet. Wat ooit een stenige en grijze omgeving was, is nu een levendige groene oase in het hart van de stad.

Het begon allemaal enkele jaren geleden. Dolman, die al lange tijd aan het Sint-Stevenskerkhof woont, kon de stenen vlakte rond de kerk niet langer aanzien. "De omgeving was kaal en kil," herinnert hij zich. "Ik wilde iets doen om het mooier en aangenamer te maken voor iedereen die hier woont en werkt." Samen met een groep gelijkgestemde buurtbewoners begon hij aan het ambitieuze project om het gebied te vergroenen.

 
 
 
 
 
Dit bericht op Instagram bekijken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bericht gedeeld door Stevenskerktuinen (@stevenskerktuinen)

Eerste fase van vergroening

De eerste fase van het project, het aanleggen van vijf tuinen met een totale oppervlakte van ongeveer 100 vierkante meter, werd met groot enthousiasme ontvangen. "We hebben er veel tijd en energie in gestoken," zegt Dolman. "Maar het was de moeite waard. De reacties van de buurt waren overweldigend positief. Mensen genoten van de nieuwe groene ruimtes, en het bracht de gemeenschap dichter bij elkaar."

Dit succes smaakte naar meer. Dolman en zijn team realiseerden zich dat er nog veel potentieel was voor verdere vergroening van het Sint-Stevenskerkhof. "We hadden een visie voor een nog groener en aangenamer gebied," vertelt hij. "Er ligt nog zoveel steen dat ook omgevormd kan worden tot tuinen en plantsoenen. Daarom besloten we een burgerinitiatief te starten om onze plannen verder uit te breiden."

Handtekeningen verzamelen

Een burgerinitiatief in Nijmegen vereist dat burgers hun voorstel bij de gemeenteraad indienen, ondersteund door minstens 150 handtekeningen van medestanders. Deze handtekeningen moeten vergezeld gaan van geboortedata en andere persoonlijke gegevens, wat de taak bemoeilijkte. "Het was een enorme klus om de handtekeningen te verzamelen," herinnert Dolman zich. "Veel mensen willen hun persoonlijke gegevens niet zomaar delen, wat begrijpelijk is. Maar we moesten doorgaan om ons doel te bereiken." Tegenmacht Podcast Erik Dolman

Aleen advies duurde al een jaar

Het indienen van het burgerinitiatief was slechts de eerste stap in een lang en complex proces. De gemeenteraad moest het voorstel goedkeuren, vervolgens moest het door verschillende stadia van ambtelijke beoordeling. "Het heeft een jaar geduurd voordat er een advies lag over wat er mogelijk was op het Sint-Stevenskerkhof," zegt Dolman. "Er zijn zoveel factoren waar rekening mee moet worden gehouden, zoals archeologie, nationaal erfgoed, verkeer en parkeerplaatsen. Elk aspect moest zorgvuldig worden overwogen."

Een van de problemen waar Dolman voor kwam te staan, was het verlies van parkeerplaatsen, dat op weerstand stuitte bij sommige bewoners. "Er zijn vijf plekken waar bewoners met een vergunning mogen parkeren," legt Dolman uit. "Sommige mensen waren er niet blij mee dat die zouden verdwijnen. De mobiliteitsvisie van de stad, die stelt dat eind 2024 niemand meer in het centrum mag parkeren, maakte het er niet makkelijker op."

"Ik werd als lastig ervaren"

Ondanks deze uitdagingen bleef Dolman volharden. "Soms voelde het alsof ik als lastig werd ervaren omdat ik regelmatig contact opnam met de gemeente om te vragen hoe het ervoor stond," zegt hij. "Maar uiteindelijk moet je een lange adem hebben en blijven volhouden." Zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen begonnen vruchten af te werpen toen de gemeentelijke diensten het potentieel van het project erkenden.

Het proces van het burgerinitiatief in Nijmegen is duidelijk omschreven, maar kent zijn beperkingen. "De drempel van 150 handtekeningen is hoog, vooral met de eis voor geboortedata en adressen. Veel mensen willen dat gewoon niet geven. Dat maakt het moeilijk, en daarom wordt het instrument niet vaak gebruikt," legt Dolman uit. Hij prijst de ondersteuning van de gemeentelijke griffie bij het indienen van het plan. "Ze hielpen me met het formuleren van de vraag en het voldoen aan de voorwaarden. Dat ging heel goed en snel."

Frustraties en hoop

Hoewel het proces soms frustrerend langzaam verliep, bleef Dolman optimistisch. "Het gaat vaak te langzaam," zegt hij. "Je hebt verschillende ambtenaren nodig op verschillende momenten, en de communicatie met burgers is vaak niet hun expertise. Dat zou beter kunnen." Hij benadrukt echter dat de inzet en steun van de gemeenschap cruciaal waren voor het succes van het project. "Zonder de steun van mijn buren zou dit nooit mogelijk zijn geweest. Hun enthousiasme en betrokkenheid gaven me de energie om door te gaan."

De realisatie van de vergroening van het Sint-Stevenskerkhof is een voorbeeld van wat burgers kunnen bereiken als ze samenwerken en zich inzetten voor hun gemeenschap. "Het project heeft laten zien dat we als bewoners een verschil kunnen maken," zegt Dolman trots. "Het is niet altijd gemakkelijk, en je moet geduld hebben, maar de resultaten zijn het waard."

 
 
 
 
 
Dit bericht op Instagram bekijken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bericht gedeeld door Stevenskerktuinen (@stevenskerktuinen)

Langdurige toewijding

De eerste fase van het project heeft al een merkbare impact gehad op de buurt. De groene ruimtes bieden niet alleen esthetische voordelen, maar dragen ook bij aan een gezondere en aangenamere leefomgeving. "Mensen komen hier nu om te wandelen, te ontspannen en te genieten van de natuur," zegt Dolman. "Het heeft de hele sfeer van de buurt verbeterd."

Met de tweede fase van het project in volle gang, blijft Dolman gefocust op zijn doel. "We zijn nog lang niet klaar," zegt hij vastberaden. "Er is nog veel werk te doen, maar we hebben een sterk team en een duidelijk plan. Ik ben ervan overtuigd dat we het Sint-Stevenskerkhof kunnen transformeren tot een van de groenste en mooiste plekken van Nijmegen."

Sterkere gemeenschap

Zijn advies aan andere Nijmegenaren die hun stad willen verbeteren via burgerinitiatieven is eenvoudig maar krachtig: "Als je een goed idee hebt en de steun van je buurt, ga ervoor. Het kan een uitdaging zijn, en je moet volhouden, maar het is de moeite waard. Samen kunnen we onze stad mooier en leefbaarder maken."

Terwijl de tweede fase van het project voortduurt, kijken Dolman en zijn medestanders vol vertrouwen naar de toekomst. "Ik hoop dat het Sint-Stevenskerkhof in maart 2024 nog groener zal zijn," zegt Dolman. "En ik hoop dat ons project anderen inspireert om ook in actie te komen voor een groenere en mooiere stad."

Dolmans inspanningen en de steun van zijn buurt hebben niet alleen geleid tot een groenere leefomgeving, maar ook tot een sterkere gemeenschap. "We hebben iets bereikt waar we allemaal trots op kunnen zijn," zegt hij. "En dat is nog maar het begin. Ik kijk ernaar uit om te zien wat we in de toekomst nog meer kunnen bereiken."


Delen van dit gesprek met Erik Dolman zijn ook terug te horen in aflevering 5 van De Tegenmacht Podcast, een samenwerking tussen De Edese Vos en Ien, de podcast.


Lees ook

PODCAST | Burgerkracht in Ede

PODCAST | Lokale journalistiek: de waakhonden van Nijmegen

INTERVIEW | Charlotte Brand (PvdA Nijmegen): “Informatie is de zuurstof van de democratie”

11-06-2024 | Raymond Janssen