Columns en opinie

wwv9le0w

Jan van der Meer verlaat de Gelderse politiek

Jan van der Meer (GroenLinks) zal na de Provinciale Statenverkiezingen niet meer terugkeren als gedeputeerde en last voor zichzelf een 'bezinningsperiode' in. Van der Meer, tussen 2006 en 2014 wethouder in Nijmegen, was in de provincie verantwoordelijk voor Klimaat en Energie, Milieu en Gezondheid en Openbaar Vervoer.

Jan van der Meer

In een verklaring hekelt Van der Meer het tempo waarmee de energietransitie vorm krijgt in Gelderland. Dat zou volgens hem "zoveel meer vaart kunnen krijgen als we niet blijven kibbelen over elkaars oplossingen maar gezamenlijk de schouders eronder zetten.”

Actiegroepen

Versnellen is dan ook moeilijk, zegt hij. "Zo hebben we met elkaar een juridisch systeem gebouwd waarin alles tot op de tiende achter de komma moet worden doorgerekend en onderzocht. Een juridische werkelijkheid waarin we bijvoorbeeld praten over een aanvaardbare mortaliteit van 0,36 wespendief per jaar op en rond de Veluwe." En cynisch: "Bij elk windpark en zonneveld zijn er actiegroepen tegen en belanden we bij de Raad van State. Uiteindelijk gaat negen van de tien keer het plan door, maar we zijn dan inmiddels wel gemiddeld zo’n 8 jaar verder."

Bezinningspauze

Toch is Van der Meer niet alleen pessimistisch. "We hebben echt een impuls kunnen geven aan de energietransitie bijvoorbeeld. In deze coalitieperiode zijn er 40 windmolens in Gelderland gebouwd en zijn er 18 vergund." Van der Meer zal tijdens een bezinningspauze bedenken op welke plek ik daarna meerwaarde kan en wil creëren.

Jan van der Meer was te gast in aflevering 14 van Ien, de podcast. 

Windmolens en wonen in de Waalsprong

foto: David van Haren

 

08-12-2022 | Raymond Janssen