Columns en opinie

wwv9le0w

Michelle van Doorn verlaat Partij voor de Dieren Nijmegen

Michelle van Doorn verlaat de Nijmeegse fractie van de Partij voor de Dieren en gaat door als onafhankelijk raadslid. Zij ziet zich genoodzaakt deze stap te zetten, blijkt uit een brief die zij stuurde aan haar college-raadsleden. Eerder al gaf zij het voorzitterschap van Nijmeegse afdeling van haar partij op.

Van Doorn spreekt in haar brief de hoop uit als onafhankelijke raadslid met alle fracties te kunnen samenwerken. Zij noemt daarbij nadrukkelijk ook de Partij voor de Dieren. Ook is zij van zins om "op de kernthema's het verkiezingsprogramma van 2022 van de Partij voor de Dieren als leidraad te blijven hanteren." Over de precieze reden van haar vertrek, wil Van Doorn niets kwijt.

Michelle van Doorn

Van twee naar vier zetels

De Partij voor de Dieren boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een forse overwinning door van twee naar vier zetels te gaan. Kort daarop klonken geluiden dat de relatie tussen met name Van Doorn en mede-raadslid Eline Lauret zou zijn verslechterd. 

Drie raadsleden

Met het vertrek van Van Doorn houdt de Partij voor de Dieren drie raadsleden over. Naast Lauret, die momenteel vice-fractievoorzitter is, maken ook Bart Salemans en Frank de Gram deel van uit de PvdD. Eerder noemde Van Doorn Salemans al als haar mogelijke opvolger, aangezien zij deze raadstermijn als haar laatste termijn als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren zag.

Van Doorn kwam in 2018 voor het eerst in de gemeenteraad van Nijmegen, zij haalde toen met de Partij voor de Dieren twee zetels. 

Luister ook:

Michelle van Doorn: "GroenLinks deed amper iets aan dierenwelzijn"

12-07-2022 | Raymond Janssen