Columns en opinie

wwv9le0w

Miljoenen

MIJN TWEEDE MAILTJE aan de gemeente Nijmegen met de vraag hoe het staat met de planontwikkeling van het Seinhuis in de spoorkuil bij Bottendaal is beantwoord. Een paar citaten. Het is inderdaad lange tijd stil geweest; achter de schermen wordt hard gewerkt; er zijn wisselingen geweest in het team; er is een andere projectleider; er vinden onderzoeken plaats; houd de site in de gaten en we sturen wat vaker een berichtje met actuele informatie. Dit is de categorie Kluitje in het riet met een hoofdletter K. Ik ga geen WOB-verzoek indienen met de vraag of de Urban Producer weg is of de In-house entrepeneur en welke functionaris ervoor in de plaats is gekomen. Aan de voorkant werd beloofd dat er binnen een jaar enige hoofdlijnen voor de herontwikkeling bekend zouden zijn. Moeiteloos zal dat minimaal twee jaar worden. Over de financiële consequenties geen woord.   

Liever luisteren dan lezen? Klik op play.

Ien, de podcast · Miljoenen

Als zo’n lullig Seinhuis al een gigantische opgave is dan is het natuurlijk niet vreemd dat het met de renovatie van Museum Het Valkhof helemaal huilen met de pet op is. In 2021 werd uitgegaan van een kostenpost van 11 miljoen euro. Ik voorspelde chronische buikpijn bij raadsleden omdat ze langzaam maar zeker in een financiële trechter gezogen zouden worden zonder weg terug. Dat is gebleken. 11 miljoen werd 16 miljoen. De raad kon niet anders dan tandenknarsend akkoord gaan. En nu moet er weer fors geld bij. De inbraakbeveiliging moet beter opgelost worden. De raad rest niets anders dan te tekenen bij het kruisje. Noël Vergunst wegsturen lost niks op. Daarmee is de inbraakbeveiliging nog steeds niet op orde en lopen we het risico dat naast Noël Vergunst straks ook het originele Romeinenmasker weg is. Dat is pas erg. museum het valkhof

Financiële malheur bij het Valkhofmuseum? Dan kan de Stadsschouwburg niet achterblijven. Want ook daar wordt flink gerenoveerd. Er is een krediet van 27.215.000 euro. En wat schrijft het college van B&W aan de Raad? Het realiseren van het plan binnen het beschikbaar gestelde krediet staat onder druk. Dat ook voor dit gebouw extra benodigde miljoenen nog wel een paar keer op de raadsagenda komen te staan beschouw ik met zo’n omfloerste formulering als een zekerheidje.  

De miljoenen vliegen de raadsleden om de oren. Dat levert gemopper op; meer niet. Toch knetterde het afgelopen week tijdens de raadsvergadering. Bruls kreeg van verschillende partijen enorm op zijn donder. Hoe haalde hij het in zijn hoofd om de Palestinaprotesten op het Universiteitsterrein flink te gaan inperken. Hij kan dan wel zeggen dat er te lang te tolerant is omgegaan met het geweld en alle schade van dien, maar zo’n redenering slaat volgens die kritische raadsleden helemaal nergens op. Het recht op demonstreren wordt volgens hen zo met voeten getreden. Ik geef Bruls groot gelijk. Demonstreren mag. Daar is ook Bruls volledig van overtuigd. Maar hij staat ook voor openbare orde en veiligheid. Miljoenen spenderen aan renovatie van gemeentelijke gebouwen zijn gemeentelijke miljoenen. Bruls wil voorkomen dat de Universiteit wordt opgezadeld met hoge renovatiekosten vanwege demonstrerende actievoerders. Want beste raadsleden: dat zijn andermans miljoenen.

foto: David van Haren


Over Vincent

Vincent Cantrijn Vincent Cantrijn (1951, Breda) studeerde hij sociale geografie/planologie in Nijmegen. Na zijn studie werkte acht jaar als projectleider stadsvernieuwing in Eindhoven. In 1989 verhuisde hij naar Nijmegen. Door zijn werk in de stadsvernieuwing bij de gemeente en bij Portaal Woonstichting kent hij Nijmegen van binnen en van buiten. Vanaf 2013 combineerde hij vroegpensioen met een zzp-bestaan als debatleider. Liefde voor Nijmegen en verwondering over politieke zaken lopen als een rode draad door zijn columns. En dat voor iemand die al 22 jaar met veel plezier in Wijchen woont.


Initiatiefnemer vergroening Sint-Stevenskerkhof: “Ik werd als lastig ervaren”

Regionale journalistiek staat onder druk

Burgerkracht in Nijmegen

14-06-2024 | Vincent Cantrijn