Columns en opinie

wwv9le0w

Miskent GroenLinks Nijmegen de verkiezingsuitslag?

Het is maar zeer de vraag of het advies van informateur Heleen de Boer (GroenLinks) ook daadwerkelijk gaat leiden tot een nieuwe coalitie. De Boer presenteerde maandagmiddag, geflankeerd door GroenLinks fractievoorzitter Quirijn Lokker haar advies, waarin ze opriep te onderzoeken of een coalitie met GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66 en PvdA mogelijk is. 

Lokker verklaarde maandag dat hij het voorstel een evenwichtige weerslag van de verkiezingsuitslag vindt. Het is echter zeer de vraag of de Stadspartij haar draai kan vinden in zo’n overwegend linkse coalitie, waarin de verschillen – in ieder geval op basis van de verkiezingsprogramma’s – groot zijn. Belangrijker is wellicht de vraag of het GroenLinks past deze stap te zetten. 

Grootste van de kleintjes

Hoewel GroenLinks als grootste uit de bus kwam, verloren de partij twee van haar elf zetels. Anderzijds is het de Stadspartij die een enorme winst boekte en zich wel degelijk óók winnaar van de verkiezingen mag noemen. GroenLinks is – om maar eens een gevleugelde uitspraak van Rob Jaspers aan te halen – de grootste van de kleintjes, maar trekt wel een enorme broek aan. 

Voortzetten van beleid 

Inzet van de onderhandelingen moet, als het aan Lokker ligt, het voortzetten van het beleid van de afgelopen vier jaar zijn. Het is overbodig te vermelden dat de Stadspartij aan dat beleid geen aandeel leverde dus dringt de vraag zich op of dat verlangen van Lokker terecht is. Mag GroenLinks van die andere winnaar van de verkiezingen verwachten dat zij steun zullen geven aan het beleid van de afgelopen vier jaar? 

Bal ligt bij Grutters

Voor zowel GroenLinks als de Stadspartij is deze beoogde coalitie niet het meest ideale scenario. GroenLinks gaf er de voorkeur aan de Partij voor de Dieren aan te laten sluiten in de coalitie, maar daarvoor was de Stadspartij niet te porren. Die optie was voor fractievoorzitter Wendy Grutters van de Stadspartij Nijmegen echter onbespreekbaar: te links. De bal ligt nu dan ook bij Grutters en zal na overleg met haar fractie met een reactie op dit voorstel moeten komen. 

Oppositie

Het feit dat Grutters uit de verklaring van de informateur moest vernemen dat ook de PvdA in het advies van De Boer voorkwam, heeft beide partijen niet bepaald dichter bij elkaar gebracht. Grutters liet weten met haar fractie in overleg te gaan, voordat ze wil reageren op het voorstel van GroenLinks. Een vraag die tijdens dat overleg ongetwijfeld ter sprake zal komen is, of de Stadspartij het aandurft zelf met een voorstel (zonder GroenLinks?) te komen. En wat kan er voor zorgen dat de Stadspartij uiteindelijk overtuigd genoegen neemt met een plek in de oppositie? 

Door de Stadspartij deel te laten nemen aan een relatief linkse coalitie lijkt GroenLinks de winst van de Stadspartij te miskennen. Van Grutters verlangen om het beleid van de afgelopen vier jaar te steunen, lijkt te veel gevraagd. Ik kan me voorstellen dat een informateur van de Stadspartij – in gesprek met GroenLinks – hier de nadruk op kan leggen. 

Raymond Janssen

04-04-2022 | Raymond Janssen