Columns en opinie

wwv9le0w

Nijmegenaar

In 2022 groeide Nijmegen met ruim 3500 inwoners. Vooral het gevolg van de vele nieuwe bouwprojecten in de stad met de Waalsprong als belangrijkste plek voor deze nieuwe Nijmegenaren. Want dat zijn het. Mensen van buiten Nijmegen die bewust er voor gekozen hebben om hier te komen wonen. Dan ben je Nijmegenaar. Zo simpel is het. Ook al beweren azijnpissers, die zichzelf echte Nijmegenaren noemen, dat ze niet zitten te wachten op al die mensen van buitenaf die hier de boel komen uitmaken. Een ongenuanceerd bekrompen wereldbeeld. Een Limburger en Friezin van geboorte hebben het tegendeel bewezen.

Afgelopen week overleed Albaer Hillen. Hij was van 2002 tot 2018 gemeenteraadslid. Op zich is dat geen verdienste. Maar hij werd niet voor niets in alle necrologieën een kleine man met een groot hart genoemd. Albaer was van grote betekenis voor tal van maatschappelijke organisaties in de stad. Zonder dat hij zich op de voorgrond stelde. Zijn sociale waarden en normen stonden voorop. Ruim tien jaar zat hij namens het CDA in de raad. In 2012 maakte hij de overstap naar wat toen nog De Nijmeegse Fractie heette. Nu de Stadspartij Nijmegen. Door die overstap kwam hij voor de eerste keer in mijn columns terecht. Hij had het CDA verlaten, omdat hij het niet meer eens was met de koers van deze partij. Ik was door die opmerking een paar dagen de kluts kwijt. Het was mij nooit opgevallen dat het Nijmeegse CDA een koers had. Zijn verjaardag in dat jaar zou hij ook nooit meer vergeten. Sharon Dijksma werd tijdens een geheim nachtelijk debat een gigantisch oor aangenaaid door politiek gekonkel. Een van de grootste schandalen in de Nijmeegse politiek. Ondanks de voordracht van de vertrouwenscommissie werd niet zij, maar Bruls gekozen tot nieuwe burgemeester. Albaer was toen net een uur een jaar ouder. Pas in 2087 worden de notulen van dit geheim debat openbaar. In gedachten lees ik hoe hij op zijn karakteristieke wijze zijn collega-raadsleden een les fatsoensnormen geeft. Albaer Hillen was geboren en getogen in Limburg. Nijmegen is hem schatplichtig.      

Afgelopen maandag werd Margriet Bosma tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in de Vereeniging door burgemeester Bruls gehuldigd als Nijmegenaar van het Jaar. Ze is al een groot aantal jaren naast een betaalde baan op vrijwillige basis coördinator van de Voedselbank Nijmegen Overbetuwe. Ruim 950 huishoudens zijn noodgedwongen afhankelijk van de Voedselbank. Een gigantische klus om dit geregeld te krijgen. Margriet fikst het met tal van andere vrijwilligers. Vooraan staan bij de uitgiftebalie, zonder vooraan te willen staan. Een contradictio in terminus; maar o zo waar. Margriet Bosma is geboren en getogen in Friesland. Nijmegen is haar schatplichtig. 

Meerdere Nijmegenaren van het Jaar, raadsleden, wethouders, burgemeesters, vrijwilligers, bestuursleden of wat dan ook zijn niet in Nijmegen geboren en getogen. Toch zetten zij zich met hart en ziel in voor Nijmegen. Liefde en inzet voor een stad worden niet bepaald door de plaats waar je geboren bent. Maatschappelijke betrokkenheid zit in je hart. Zo word je vanzelf als niet-Nijmegenaar Nijmegenaar.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vincent Cantrijn Vincent Cantrijn is in 1951 geboren in Breda. Van 1969 tot 1975 studeerde hij sociale geografie/planologie in Nijmegen. Na zijn studie ging hij in Venlo wonen en werken. Vanuit Venlo werkte hij ook nog acht jaar als projectleider stadsvernieuwing in Eindhoven. In 1989 verhuisde hij met vrouw en kinderen terug naar Nijmegen. Door zijn werk in de stadsvernieuwing bij de gemeente en daarna bij Portaal Woonstichting kent hij Nijmegen van binnen en van buiten. Vanaf 2013 combineerde hij vroegpensioen met een zzp-bestaan als debatleider. Liefde voor Nijmegen en verwondering over politieke zaken lopen als een rode draad door zijn columns. En dat voor iemand die al 22 jaar met veel plezier in Wijchen woont. Nijmegen is voor hem letterlijk en figuurlijk nooit ver weg.

Nijmegen gemeentebord

foto: Ien, de podcast

13-01-2023 | Vincent Cantrijn