Columns en opinie

wwv9le0w

Omgeving

OP 1 JANUARI TREEDT de Omgevingswet in werking. Deze wet regelt van alles en nog wat rondom ruimtelijke ordening en bouwplannen. In ambtelijke taal: het ruimtelijk domein. Door deze wet moeten procedures korter worden. Theoretisch zal dat zeker mogelijk zijn. De praktijk zal zoals altijd wel weerbarstiger zijn. Want zie omwonenden maar eens tevreden te krijgen. Dat is geen sinecure. Projectontwikkelaars en bouwers zijn daarvoor verantwoordelijk. De gemeente gaat hen daarbij een handje helpen. Afgelopen week heeft het college de voortgangsbrief implementatie participatiebeleid voor het ruimtelijk domein geschreven. Een mond vol voor een manmoedige poging om helderheid te geven hoe er met participatie moet worden omgegaan. Een extern bureau had namelijk geconcludeerd dat dit bij het woningbouwplan Vossenlaan en de nieuwbouw poppodium Merleyn niet goed is gegaan. Het participatieproces was niet bedoeld om te discussiëren óf popodium Merleyn op de uitgekozen locatie wel of niet zou moeten komen, maar hóe. Daar dachten omwonenden duidelijk anders over. Die gingen vooral in de klankbordgroep zitten met het idee dat besluit te kunnen terugdraaien. Volgens het externe bureau was dit een gevalletje verkeerd verwachtingsmanagement. Hetzelfde euvel speelde in de Vossenlaan. Projectontwikkelaars en bouwers krijgen nu een gemeentelijke participatietoolkit, wat een verschrikkelijk woord, om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Succes niet gegarandeerd. Voorlopig nog geen eerste paal voor Merleyn en in de Vossenlaan. 

Luisteren kan ook. Klik hieronder!

Soms is de gemeente zelf de initiatiefnemer van een plan en dus de sjaak wat betreft participatie. Bij het plaatsen van een luiercontainer bijvoorbeeld. Denk daar niet te licht over. Ik heb me kostelijk vermaakt bij het lezen van het collegebesluit om een luiercontainer te plaatsen in de Professorenbuurt. Die was gepland in de professor de Langen Wendelstraat. Bewoners van deze straat vonden vanwege visuele hinder de professor Molkenboerstraat of de professor Huijbersstraat een veel beter idee. Professorenstraten genoeg om de hoek. En het ontging de bezwaarmakers waarom de gemeente met de school had overlegd. Die staat daar wel, maar er woont niemand. Zij wel. Eén bezwaarmaker schreef dat hij er geen gebruik van hoefde te maken, dus vooral geen plaatsing bij hem in de straat. Argumenten op hoog niveau. Op de Berg en Dalseweg was een plek aangewezen voor een extra luiercontainer. Laat nou uitgerekend daar dé luiercontainerdeskundige bij uitstek wonen. Een bezwaarschrift van twee pagina’s met een uitgebreid betoog dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort niet is gehoord. Toestemming zal niet gegeven worden vanwege inbreuk op het beschermd stadsgezicht eerste uitleg 19e eeuwse schil. De luiercontainer is volgens bezwaarmaker in strijd met het gemeentelijk afvalbeleid. De plek voldoet aan geen enkel locatiecriterium, is verkeersonveilig en nota bene totaal overbodig. Fantastische proza voor als er komende dagen natte sneeuw valt. Reactie van het college? De luiercontainer blijft staan. De Raad van State kan weer bezoek verwachten. Nieuwe_Merleyn_Nijmegen

Je zult daar werken zeg. Dan word je toch hartstikke krankjorum van alle klagers die over de meest uiteenlopende zaken hun gelijk proberen te krijgen. Van zorgappartementen tot luiercontainers en alles er tussenin. Wat hun gelijk is? Ik heb niks tegen die ontwikkeling, maar niet in mijn omgeving.

foto: David van Haren


Over Vincent

Vincent Cantrijn Vincent Cantrijn is in 1951 geboren in Breda. Van 1969 tot 1975 studeerde hij sociale geografie/planologie in Nijmegen. Na zijn studie ging hij in Venlo wonen en werken. Vanuit Venlo werkte hij ook nog acht jaar als projectleider stadsvernieuwing in Eindhoven. In 1989 verhuisde hij met vrouw en kinderen terug naar Nijmegen. Door zijn werk in de stadsvernieuwing bij de gemeente en daarna bij Portaal Woonstichting kent hij Nijmegen van binnen en van buiten. Vanaf 2013 combineerde hij vroegpensioen met een zzp-bestaan als debatleider. Liefde voor Nijmegen en verwondering over politieke zaken lopen als een rode draad door zijn columns. En dat voor iemand die al 22 jaar met veel plezier in Wijchen woont. Nijmegen is voor hem letterlijk en figuurlijk nooit ver weg.


Lees ook

Terugbladeren: De geschiedenis en toekomst van windmolens in Nederland

D66-raadslid Marijke Synhaeve verlaat Nijmeegse gemeenteraad voor zetel in Tweede Kamer

VIDEO | Lars Westra over kinderrechten en zijn nieuwste boek

08-12-2023 | Vincent Cantrijn