Columns en opinie

wwv9le0w

Onderhandelingen vierpartijencoalitie gestaakt

De verkennende gesprekken tussen GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66 en de PvdA zijn van de baan. Stadspartij Nijmegen en D66 hebben niet voldoende redenen om door te praten over een mogelijke coalitie.

Donderdagavond hebben de vier partijen met elkaar gesproken over het advies, nadat de partijen eerst hun eigen achterban raadpleegden. Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat de Stadspartij en D66 zich niet konden vinden in het voorstel van GroenLinks. Quirijn Lokker meldt in een reactie dat zijn fractie zich nu gaat beraden op andere opties tot coalitievorming. "We gaan nu met frisse moed op zoek naar andere samenwerkingsmogelijkheden", aldus Lokker. 

'Mooie middenweg'

Eerder deze week presenteerde Lokker, samen met informateur Heleen de Boer, nog een advies om in te zetten op een coalitie tussen deze vier partijen. De Boer sprak in de podcast van deze week nog over een ‘mooie middenweg’ tussen links en rechts. Het advies zou de mogelijkheid bieden het beleid van de afgelopen vier jaar voort te zetten én het geluid uit de wijken mee te nemen in dat beleid. De mate waarin burgers de afgelopen vier jaar mee mochten praten heeft, deels geleid tot de grote winst van de Stadspartij.

Krappe meerderheid

GroenLinks en de PvdA waren wel bereid om verder te praten, maar Stadspartij Nijmegen en D66 zagen daar geen heil in. Een verder gesprek over een coalitie tussen de drie grootste partijen (GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66) lijkt nu een logische vervolgstap. Die drie partijen hebben samen 22 zetels en dus een meerderheid, weliswaar een krappe. 

In een reactie laat de Stadspartij weten dat het getalsmatig niet nodig is om met vier partijen te praten. "Het bij voorbaat al uitgaan van een coalitie van vier maakt deze tussenstap in de verkenning moeilijker en zwakt onze onderhandelingsruimte af." Grutters laat desgevraagd weten dat het niet om de PvdA als partij ging, maar om het gegeven dat zo snel al met vier partijen moest worden gesproken.

Lees ook:

Mobiliteit grootste breekpunt tussen GroenLinks en Stadspartij Nijmegen

Miskent GroenLinks de verkiezingsuitslag?

08-04-2022 | Raymond Janssen