Columns en opinie

wwv9le0w

Ophouwen!

EINDELIJK! EINDELIJK IS de eerste paal geslagen van het woningbouwplan achter de Hezelpoort. Weliswaar de eerste paal van de parkeergarage, maar de appartementen zullen volgen. Ik zag een filmpje op internet waarop de gebruikelijke notabelen met een bouwhelm op het glas stonden te heffen. Het was een klein gezelschap. Logisch. De champagne zou niet aangesleept hebben kunnen worden als alle wethouders, bouwers, ontwikkelaars, architecten, projectleiders en projectmedewerkers die de afgelopen 35 jaar aan dit project hebben gewerkt aanwezig zouden zijn. Wim Hompe was in 1988 de eerste wethouder die vol trots in de krant verklaarde dat hier iets moois zou komen. Een heuse woontoren. Ontworpen door een architect uit Parijs. Het liep iets anders. 35 jaar later drinkt Noël Vergunst champagne. 35 jaar. Ik hoop niet dat dit de norm gaat worden voor bouwprojecten. Dan wordt de champagne bij het bouwplan ROC-locatie Vossenlaan pas in 2043 ontkurkt, om maar eens een project te noemen uit mijn mapje Hopeloze Projecten Om Het Woningtekort Op Te Lossen. Dat project is in 2008 gestart. Na 16 jaar nog steeds geen zicht op het slaan van de 1e paal. Volhouwen. Dat is het devies. 

Ien, de podcast · Ophouwen!

Volhouwen is iets anders dan doordouwen. Daar is een zeker deel van de gemeenteraad ook goed in. Doordouwen van een mening over zaken waar de raad helemaal niet over gaat. Dat is tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag wel gebleken met een niet meer in politieke onbenulligheid te overtreffen actie. Op initiatief van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP werd een motie ingediend om het kabinet op te roepen Palestina als staat te erkennen. Ruim 140 landen hebben dat al gedaan. Nederland nog niet. Dus is het volgens deze drie partijen de hoogste tijd dat daar verandering in komt. Vandaar een motie om de gemeenteraad van Nijmegen een gepeperde brief aan het kabinet of de minister van Buitenlandse Zaken te laten sturen met als inhoud dat dit nergens op lijkt. Wat denken ze daar in Den Haag wel. Voor iedereen die wil weten waar een gemeenteraad wél over gaat en vooral niet is het terugkijken van het debat dat hierop volgde verplichte kost. Zeer verstandige woorden van Marijke Synhaeve, Wendy Grutters, Paul Eigenhuijsen, Delano van Luik, Michelle van Doorn en Maarten Bakker. Uitmondend in een emotionele oproep om de motie in te trekken: “We gaan niet over het buitenlandse beleid van Nederland; de raad staat in de fik; dit werkt verdergaande polarisatie in de hand.” Nee hoor. IJzerenheinig hielden de indieners van de motie hun gelederen gesloten. Palestina moet en zal erkend worden door de raad van Nijmegen. Geëmotioneerd en vol onbegrip verlieten veel raadsleden, ook van de coalitie, de raadszaal om niet te hoeven stemmen. De motie werd aangenomen. Meteen daarna sloot Bruls de vergadering met de traditionele woorden dat er nog een borrel wachtte in het restaurant. Daar zijn geen beelden van. Mijn voorstellingsvermogen zegt genoeg.

Bruls koketteert wel eens als hij het heeft over het anarchistisch karakter van Nijmegen. In niet mis te verstane woorden wees hij de raad terecht dat het politieke anarchisme met deze motie veel te ver doorslaat. Hij riep nog net niet: Ophouwen!

foto: David van Haren 


Lees ook

"Een beetje integer bestaat niet"

COLUMN | Miljoenen

Initiatiefnemer vergroening Sint-Stevenskerkhof: “Ik werd als lastig ervaren”

Regionale journalistiek staat onder druk


 

21-06-2024 | Vincent Cantrijn