Columns en opinie

wwv9le0w

Over de controle van het Nijmeegse stadsbestuur

Het ging even hard tegen hard, onlangs tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Nijmegen. Het was raadslid voor de VVD Niek Kraut, die vond dat Nijmegen zich 'kapot moest schamen' om de wijze waarop er was omgegaan met de omwonenden van het Joris Ivensplein. Die onveilige situatie aldaar was onderwerp van het debat en de VVD'er had zich voorgenomen ondubbelzinnig zijn gevoel over de onstane situatie met de raad te delen. Verschillende Nijmegenaren hadden eerder al hun verhaal gedaan en vroegen om een oplossing. 

Lees verder onder het audiofragment

Ien, de podcast · Niek Kraut: "Ik ben hier om u te controleren"

"Ik zit hier om u te controleren"

Burgemeester Bruls, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, was niet bepaald gecharmeerd van de woorden van Kraut. Bruls verweet het raadslid een gebrek aan visie en noemde zijn opmerkingen 'populistisch'. Kraut was niet onder de indruk van Bruls' verweer en wees hem nog even op de verhoudingen: "Ik zit hier om u te controleren", aldus de VVD'er die er nog aan toevoegde dat hij benieuwd was naar Bruls' oplossingen voor de omwonenden van het Joris Ivensplein.

Essentie van de lokale democratie

Onbedoeld toonde dit debatje weer eens de essentie van de lokale democratie aan. Het is inderdaad de gemeenteraad die als hoogste bestuursorgaan een controlerende rol heeft over de beslissingen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ziet er immers op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht.

Alle lof

Kraut deed in dit debat niks anders dan de burgemeester daarop wijzen. Hij was van mening dat het college er niet in was geslaagd op het genoemde plein een 'veilige leefomgeving' voor de bewoners te creëren. Daar kan Bruls het mee oneens zijn, maar Kraut van populisme beschuldigen vanwege het simpele feit dat hij Bruls daarop wees was een stap te ver. Raadsleden die bereid zijn hun mond open te trekken, ook tegen ervaren bestuurders, verdienen daarvoor alle lof. 

Joris Ivensplein

Foto: David van Haren
13-07-2022 | Raymond Janssen