Columns en opinie

wwv9le0w

Plan Engie-terrein Nijmegen rammelt, belangrijke informatie ontbreekt

Het milieueffectrapport (MER) over het Engie-terrein in Nijmegen mist belangrijke informatie over de effecten op onder meer verkeer en natuur. Ook verkent het rapport onvoldoende hoe de ontwikkelingen kunnen bijdragen aan duurzaamheid en minder effecten op de leefomgeving.

Een en ander blijkt uit een rapport van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De MER is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Met zo’n rapportage krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De gemeente Nijmegen had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

Energiebedrijf Engie wil, in overleg met Nijmegen, Beuningen en de provincie Gelderland, het bedrijventerrein rondom de oude energiecentrale herinrichten. Het bedrijf wil er plannen ontwikkelen voor een nieuwe energiecentrale en bedrijven op het gebied van duurzame energie, circulariteit en logistiek. Voordat de gemeenteraad van Nijmegen besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Negatieve effecten op natuur en verkeer

Opvallend is verder dat het rapport twee varianten vergelijkt, die allebei uit gaan van de bouw van een nieuwe gasgestookte centrale. In beide scenario’s zijn vooral negatieve effecten op natuur en verkeer te verwachten, valt te lezen in het rapport. Begin november sprak een meerderheid van de gemeenteraad zich nog uit tegen de bouw van een gasgestookte centrale. Verantwoordelijk wethouder Noël Vergunst verklaarde toen tegenover de gemeenteraad dat vermoedelijk niemand het een goed idee vindt om in deze tijd nog een gasgestookte centrale aan te leggen. “Dat is in principe ook niet het plan van Engie”, aldus Vergunst toen. Nu blijkt dat daar toch rekening mee wordt gehouden, mogelijk gedwongen door landelijke wetgeving.

Uitkijken naar andere manieren

In het rapport ontbreekt ook belangrijke informatie over de effecten op verkeer, geluid, natuur en water, aldus de commissie. Ook verkent het rapport onvoldoende hoe het project kan bijdragen aan duurzaamheid en vermindering van effecten op de leefomgeving. Het rapport adviseert om uit te kijken naar andere manieren om energie op te wekken, hoe geluidshinder en stikstofuitstoot te verminderen en hoe de ruimtelijke kwaliteit van het gebied  kan worden verbeterd. 

Gemeenteraadsleden waren verrast toen bleek dat het energiebedrijf de mogelijkheid had om op het Enige-terrein een gasgestookte centrale te bouwen. Volgens hen had verantwoordelijk wethouder Vergunst de raad actief moeten informeren over de plannen van Engie. In plaats daarvan verwees hij naar het bestemmingsplan waarin terloops over de mogelijkheid werd gesproken. Ook omwonenden waren pas op het laatste moment van de plannen op de hoogte gesteld, terwijl Engie op eerdere informatiebijeenkomsten nimmer over een mogelijke gasgestookte centrale heeft gerept.

De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat wordt besloten over het bestemmingsplan. De gemeente neemt deze aanbeveling over en laat het aangevulde rapport opnieuw door de commissie beoordelen. De gemeenteraad moet nog beslissen over het bestemmingsplan.

Luister ook: 

Raad Nijmegen onvoldoende geïnformeerd over mogelijkheden Engie

Parkeren op Wedren Nijmegen houdt gemoederen bezig

 

01-12-2022 | Raymond Janssen