Columns en opinie

wwv9le0w

Pompoenen

Als hulpmiddel om te komen tot een door de stad gedragen coalitieakkoord organiseerden de Stadspartij, GroenLinks en D66 na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 drie stadsgesprekken om te horen wat er zoal leefde in de stad. Of deze stadsgesprekken echt van nut waren geweest betwijfelde ik toen ten zeerste. Ik vond het de zoveelste poging om met iets vernieuwends te komen. Weer doen alsof het participatie-ei van Columbus gevonden was. Alsof er nooit Inspraakverordeningen, Democratiefestival, het G100-café, Expeditie 2030 of Tienpuntenplan Inwonersparticipatie waren geweest. Om maar eens wat vernieuwende voorbeelden van de afgelopen jaren te noemen. Maar goed. In het coalitieakkoord werd gesproken over een hoog ambitieniveau voor participatie. De verkiezingen zijn nu ruim een jaar achter de rug. Vandaar de vraag: schiet het al een beetje op met dat hoge ambitieniveau?  

Helaas. Ik moet u teleurstellen. Het schiet voor geen meter op. Dat is in ieder geval mijn interpretatie van de Raadsbrief Participatie en Democratische Vernieuwing die het college afgelopen week heeft verstuurd. Te lezen op de site van de gemeente. In 2012 reikte Hubèrt Bruls de Gouden Griffel uit. Een prijs voor de gemeentelijke afdeling die het best stukken schreef in fatsoenlijk ABN: Algemeen Begrijpelijk Nijmeegs. Ik weet niet of die prijs nog bestaat, maar de Raadsbrief Participatie en Democratische Vernieuwing zal hem niet krijgen. Niet doorheen te komen. Wat een aaneenschakeling van nietszeggende algemeenheden. Zo worden er voorbereidingen getroffen voor een burgerberaad over klimaat. Een preferendum over de kaders van de vraagstelling van het burgerberaad behoort tot de mogelijkheden. Verder wordt uitgebreider ingegaan op termen als een online participatietool en Democracy Reloading. Tevens wordt gewerkt aan een leerlijn voor samenwerken met de stad om alle ambtenaren kennis te laten maken met de basisprincipes van participatie. Vooral ambtenaren die werken op het snijvlak tussen leef- en systeemwereld moeten geholpen worden met een passende mindset en vaardigheden. Het staat er echt in deze bewoordingen. En let op. Daarna begint het pas. Deze brief moet worden uitgewerkt tot een startnotitie, die na discussie in de raad vervolmaakt zal worden, gevolgd door een concreet actieplan dat de doorlopende ontwikkeling van participatie en democratische vernieuwing borgt. Eind mei behandelt de raad deze brief. Zou er dan één raadslid zijn die durft te zeggen wat ik denk: wat een ontzettende slappe zever. 

Lees verder onder de afbeelding

pompoenen

Ik snap nu drommels goed dat moestuinvereniging de Pompoen in Nijmegen-Noord al twee jaar een moestuinvereniging is zonder moestuin. De vereniging bestaat tien jaar, maar de laatste twee jaar is er niet gezaaid, laat staan geoogst. Reden? Miscommunicatie met ambtenaren en niet nagekomen beloftes over een nieuwe plek. Wethouder Vergunst gaf in de gemeenteraad eerlijk toe dat het nergens op leek. Ik weet niet of deze pompoenambtenaren werken op het snijvlak tussen leef- en systeemwereld. Maar zich verplicht tijdens de meivakantie laten helpen met een passende mindset en vaardigheden om daarmee de basisprincipes van participatie te leren lijkt me totaal onzinnig. 

Staatssecretaris Jan Schaefer zei ooit: “In gelul kun je niet wonen.” Ik voeg er aan toe: “Met gelul oogst je geen pompoenen.”

Over Vincent

Vincent Cantrijn Vincent Cantrijn is in 1951 geboren in Breda. Van 1969 tot 1975 studeerde hij sociale geografie/planologie in Nijmegen. Na zijn studie ging hij in Venlo wonen en werken. Vanuit Venlo werkte hij ook nog acht jaar als projectleider stadsvernieuwing in Eindhoven. In 1989 verhuisde hij met vrouw en kinderen terug naar Nijmegen. Door zijn werk in de stadsvernieuwing bij de gemeente en daarna bij Portaal Woonstichting kent hij Nijmegen van binnen en van buiten. Vanaf 2013 combineerde hij vroegpensioen met een zzp-bestaan als debatleider. Liefde voor Nijmegen en verwondering over politieke zaken lopen als een rode draad door zijn columns. En dat voor iemand die al 22 jaar met veel plezier in Wijchen woont. Nijmegen is voor hem letterlijk en figuurlijk nooit ver weg.

Lees ook

Burgemeester Bruls geridderd voor bijzondere waarde voor samenleving

Terugbladeren: Pier Eringa

21-04-2023 | Vincent Cantrijn