Columns en opinie

wwv9le0w

Randstad-oost: inmiddels wel een optie?

In december 2019 schreef journalist Mac van Dinther in de Volkskrant een verhaal onder de kop 'Arnhem en Nijmegen willen van alles maar (nog) geen Randstad-oost'. In het paginagrote artikel gaat Van Dinther in op de kansen voor samenwerking tussen de twee steden.

Zijn conclusie moge – lees de kop – duidelijk zijn: samenwerken is mooi, maar daar blijft het voorlopig wel bij. Van een fusie tussen beide gemeenten kon nog geen sprake zijn, want – jawel – ook het f-woord kwam in het verhaal voor.

Handen ineen

Er wordt hier en daar inderdaad goed samengewerkt tussen de twee steden. Denk bijvoorbeeld aan de Cultuurregio 025, waarin culturele instellingen van beide gemeenten de handen ineens slaan en zo zelfs een belangrijke gesprekspartner voor de Groene Metropoolregio worden.

Directeur van die Groene Metropoolregio is oud-wethouder van Nijmegen Harriët Tiemens van GroenLinks. Haar partij, die in Nijmegen de grootste werd tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, kan een sleutelrol spelen in een oplossing voor het woonprobleem in Nijmegen.

Groene buffer

GroenLinks Nijmegen is namelijk van meet af aan een tegenstander geweest van woningbouw in Ressen, het gebied noordelijk van de Waalsprong. De partij ziet het akkerland van Ressen liever als een 'groene buffer' tussen Nijmegen en Arnhem.

In het bouwplan van de Nijmeegse VVD, tijdens de campagne gepresenteerd als mogelijke oplossing van het woningtekort in de stad, wordt juist nadrukkelijk voorgesorteerd op het bebouwen van 'Ressen'. Tijdens de campagne waren alle partijen in Nijmegen voorstander van het bebouwen van dit stuk akkerland, op één partij na: GroenLinks.

Woningprobleem

Het gebied rondom Nijmegen en Arnhem vormt tezamen de vierde economische regio van dit land en is dus van belang voor de streek als geheel. Of dat op termijn moet resulteren in een fusie is de vraag, maar voor de aanpak van bijvoorbeeld het woningprobleem in de regio kan verregaande samenwerking een groot voordeel zijn.

 

 

06-06-2022 | Raymond Janssen