Columns en opinie

wwv9le0w

Staat de oppositie nu al buitenspel?

Eind maart sprak ik voor deze podcast met staatsrechtgeleerde Lianne van Kalken over de mogelijkheden die er zijn om als coalitie samen met oppositiepartijen plannen uit te werken. Van Kalken, die onderzoek doet naar het raadsakkoord, deed in dat gesprek een oproep de kloof tussen coalitie en oppositie te doorbreken. Een van de doelen van zo'n raadsakkoord is het veranderen van de traditionele oppositie-/coalitieverhoudingen en het raadsbreed te zoeken naar meerderheden. De podcast met Van Kalken is hier terug te luisteren.

Woningbouw, bereikbaarheid en veiligheid

Aan die woorden moest ik denken, toen ik woensdagavond luisterde naar het debat over het coalitieakkoord. Tijdens dat debat kwamen verschillende oppositiepartijen met voorstellen van hun kant als aanvulling op het coalitieakkoord. Zo hield SP-fractievoorzitter Hans van Hooft een vurig betoog voor meer sociale woningbouw en stelden CDA, VVD en VoorNijmegen.nu plannen voor om de bereikbaarheid en veiligheid van de stad te verbeteren, onderwerpen die zij node misten in het coalitieakkoord. Geen van deze amendementen kreeg de steun van de coalitiepartijen, waarmee de goedbedoelde plannen van eerder genoemde partijen bij het oud papier belandden. 

gemeenteraad nijmegen raadszaal
Woensdag vergaderde de gemeenteraad over het nieuwe coalitieakkoord

Gratis groente en fruit

Het verweer van de coalitie was het inspraakoverleg dat tijdens de formatie werd gehouden. Tijdens die bijeenkomst kregen oppositiepartijen de gelegenheid om ideeën in te brengen voor het akkoord dat toen in de maak was. Op die manier kreeg het CDA het voor elkaar gratis groente en fruit in het akkoord te ellebogen, maar veel partijen lieten bij die gelegenheid verstek gaan. Uiteraard greep de coalitie dat gegeven aan om woensdagavond tijdens het debat iedere kritiek op het akkoord de kop in te drukken.

'Op onze manier'

Niettemin was het debat van woensdag geen toonbeeld van de uitgestrekte hand die de coalitiepartijen zich hebben voorgenomen naar de raad uit te steken. Want een overleg waarin oppositiepartijen input mogen leveren op een akkoord dat ze nog niet eens in concept kennen, is geen vrijbrief om elke kritiek op het akkoord terzijde te schuiven.  

Waar de nieuwe coalitie tijdens de presentatie van het akkoord met de titel 'Ons Nijmegen' de gemeenteraad vooral uitnodigde voor een mooie samenwerking, lijken de coalitiepartijen vooralsnog hun eigen plan te trekken. Ons Nijmegen, maar dan wel op 'onze manier', lijkt vooralsnog het motto van de coalitie.

In aflevering 65 ging het uitgebreid over het debat over het coalitieakkoord.

26-06-2022 | Raymond Janssen