Columns en opinie

wwv9le0w

Terugbladeren: De geschiedenis en toekomst van windmolens in Nederland

NIJMEGEN – De nieuwe bestuurders van de Gelderse Staten, de rechtse coalitie, hebben aangegeven dat ze een rem willen zetten op de bouw van windmolens en zelfs zonnevelden. Dat is verbazend, omdat er juist behoefte is aan alternatieve energiebronnen. In Nijmegen en omgeving staan al twee windmolens bij de Engie en langs de A15, beide het resultaat van burgerinitiatieven.

Het is interessant om terug te kijken naar de geschiedenis van windenergie in Nederland. Het eerste burgerinitiatief voor een windmolen werd gelanceerd in 1987 bij kinderdorp Neerbosch. Er werd zelfs geld ingezameld om deze molen te realiseren. Hoewel er groen licht was gegeven in 1988, is deze molen nooit gebouwd.

In de jaren negentig werden windmolens ook gebruikt als protest tegen kernenergie. Men plaatste alternatieve windmolens als mogelijkheid ter vervanging van kernenergie. Destijds waren veel mensen voorstander van windenergie, maar slechts 50 procent wilde dit in hun eigen gemeente.

Evolutie van windmolenacceptatie: van 70-80 meter naar 120 meter

In Nijmegen ontstond eind jaren '90 het idee voor een windmolenpark met twaalf molens bij het Oostkanaaldijk, waarvoor al 15 miljoen euro was gereserveerd. Er was echter veel discussie rondom dit nieuwe fenomeen, omdat men moest wennen aan de omvang van de molens. Destijds waren ze zo'n 70 tot 80 meter hoog, terwijl ze nu zelfs 120 meter kunnen zijn.

Ondanks eventuele bezwaren waren destijds 95 procent van de mensen voorstander van windmolens. Inmiddels zijn er nieuwe technieken ontwikkeld om onder andere slagschaduw en geluidsoverlast te verminderen. Het burgerwindpark langs de A15 is hier een goed voorbeeld van, waarbij omwonenden invloed hebben op deze aspecten.

Niet alleen burgers, maar ook bedrijven zagen mogelijkheden in windenergie. Er werden plannen gemaakt voor kleine windmolens met een hoogte tussen de 12 en 15 meter op bedrijventerreinen in Oostkanaaldijk. Hoewel deze plannen destijds niet zijn uitgevoerd, tonen ze wel aan dat er geloof was in nieuwe vormen van energieopwekking.

Lees verder onder de video

Balans vinden: locatiezorg en bezwaren in het huidige windmolenbeleid

Het feit dat er nu weer wordt gesproken over het plaatsen van remmen op windmolens verbaast me daarom. Natuurlijk moeten we zorgvuldig kijken naar locaties en mogelijke bezwaren, zoals vogels die tegen de wieken kunnen vliegen of mogelijke impact op de natuur in zee bij grootschalige offshore windmolenparken.

Betrokkenheid van burgers: sleutel tot windmolenacceptatie

Echter, gezien onze afspraken om van fossiele brandstoffen af te stappen en elektrisch vervoer te stimuleren, hebben we nieuwe vormen van energie nodig. Het bouwen van hybride elektriciteitscentrales en het verdelen van windmolens over verschillende locaties helpt hierbij. Het is daarom belangrijk om in gesprek te blijven met burgers en hen actief te betrekken bij de ontwikkeling van burgerwindparken.

Tegenstanders worden voorstanders bij actieve burgerparticipatie

De geschiedenis heeft laten zien dat zelfs de felste tegenstanders uiteindelijk voorstanders kunnen worden wanneer ze betrokken worden bij de besluitvorming en inspraak hebben in zaken als slagschaduw en geluidsoverlast.


Lees ook

D66-raadslid Marijke Synhaeve verlaat Nijmeegse gemeenteraad voor zetel in Tweede Kamer

VIDEO | Lars Westra over kinderrechten en zijn nieuwste boek

COLUMN | Horecaconcentratiegebied

06-12-2023 | Redactie Ien, de podcast