Columns en opinie

wwv9le0w

Terugbladeren: De speelstraat in Nijmegen

Elke weet gaat Rob Jaspers op zoeek naar berichten die maar blijven terugkeren op de pagina's van de kranten. Deze week: de speelstraat. Aanleiding is een idee van wethouder Daemen om geld vrij te maken om straten groener en autoluwer te maken.

Jaspers licht toe dat de motivatie achter de speelstraatplannen voortkomt uit een motie van de Partij voor de Dieren. Het doel is om voor enkele maanden bepaalde straten te transformeren, geïnspireerd door succesvolle voorbeelden in steden zoals Gent, Groningen, Amsterdam en Utrecht.

Jasper benadrukt dat overleg met buurtbewoners noodzakelijk is voor het slagen van het experiment. De kosten van het project, geschat op 300.000 euro, wekken verbazing bij Jaspers, die het als een 'duur grapje' beschouwt. Desondanks erkent hij dat het om meer gaat dan slechts het plaatsen van picknicktafels en afzettehekken. Communicatie, alternatieve routes en goede afspraken met bewoners zijn essentieel.

De journalist kijkt ook naar het verleden, waarin vergelijkbare initiatieven zoals woonerven en straatspeeldagen werden geïntroduceerd. Hij reflecteert op de groeiende trend van autovrije zones en stelt zich de vraag hoe Nijmegen er over dertig tot veertig jaar uit zal zien.

Jaspers benadrukt dat hoewel de kosten hoog lijken, ze worden verspreid over een lange periode tot 2026. Hij pleit voor experimenten om de stad leefbaarder en gezelliger te maken in het licht van de toenemende drukte.

De conclusie roept op tot durf om te experimenteren en onderstreept de noodzaak om na te denken over hoe de stad zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hiermee plaatst het onderwerp speelstraten in een breder perspectief, met aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid in Nijmegen.

29-02-2024 | Redactie Ien, de podcast