Columns en opinie

wwv9le0w

Terugbladeren: woningcorporaties in Nijmegen

Welk nieuws heeft de tand des tijds weten te doorstaan? Welke nieuwsberichten blijven terugkeren op de pagina's van de krant? Rob Jaspers zoekt het elke week voor je uit.

Rob, deze week wil jij het hebben over woningbouw.

“Ja, ik zag dat opgeroepen werd dat corporaties een grotere inzet moeten krijgen. Dat ze meer moeten gaan bouwen. Nu de bouw stilvalt. En toen dacht ik: dit is niet voor het eerst dat dat gebeurt. Ik kan me herinneren dat in de periode tussen 2006 en 2007 er ook een crisis was. Sommigen zijn dat weer vergeten. Maar toen gebeurde ook heel opmerkelijke zaken. Voor die tijd hadden projectontwikkelaars een grote mond. Ze riepen: ‘wij gaan aan de slag’, bijvoorbeeld op de Hessenberg van ontwikkelaar Heijmans. Daar gaan we bouwen in het centrum van de stad. Eerst heel veel discussie. Wat moet er komen? Eerst Flash Gordon, maar dat ging de prullenbak in. Maar toch: Heijmans wilde aan de slag. Vervolgens door die crisis kon dat project toch niet meer doorgaan. Toen heeft Talis het grootste deel van dat project overgenomen. Dus een corporatie, die in een commercieel project schrapte. Talis is daarna ook nog eens aan de Marialaan in het project met die woontoren daar gestapt. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien in Dukenburg. Daar zie je de Heeren van Nijmegen, dat zwarte gebouw. Dat is ook voor tweederde door corporaties overgenomen. We hebben een mooie flat gekregen langs het Maas Waalkanaal, naast de brug. Ook dat is door corporaties overgenomen. Dus je ziet dat die corporaties vaker die stap gezet hebben.” 

Lees verder onder de afbeelding

bouw nijmegen noord

foto: David van Haren

Dus het is niet vreemd dat die oproep plaatsvindt? 

“Ik vind het ook wel terecht. Corporaties hebben echt een moeilijke tijd achter de rug. Ze hadden de verhuurdersheffing. Die kostte ze nationaal ontzettend veel geld. Hier in Nijmegen ging dat voor de corporaties om 30 miljoen euro per jaar. Dat moest afgedragen worden aan het Rijk. Die verhuurdersheffing is sinds een jaartje gestopt. Dus men heeft eigenlijk netto 30 miljoen euro meer. En ik heb ook wel eens de vraag gesteld. Wat gaan jullie daar nu mee doen? Dus ik vind het terecht dat aangeklopt wordt bij die corporaties. Misschien kunnen jullie toch iets overnemen. Eén klein probleempje hebben ze soms. Corporaties zijn gedwongen om alleen met sociaal woningbouw bezig te zijn. Maar op de Hessenberg ging het ook om duurdere woningen. En de vraag is: moet je nu ook openingen bieden voor de corporaties. Dat ze toch iets aan die duurdere kant kunnen doen.”

Nu kwam die afschaffing van die heffing niet helemaal uit de lucht vallen. Dus ik zou kunnen zeggen: de corporaties hadden zich voorafgaand aan dat moment wel kunnen voorbereiden op het feit dat dat geld vrij zou komen en daar hadden ze plannen mee kunnen maken. Is dat gebeurd? 

“Nou, corporaties zijn behoorlijk bezig met onderhoud. Zeker Talis, die verricht behoorlijk wat werk en die bouwen ook volop. Er is wel heel lang over die afschaffing nagedacht. Maar het is nu alweer een tijd terug. En we zien die crisis. Ik heb vooral gezegd: wat gaan die corporaties doen? Ik hoor er net te weinig van, terwijl ze best mooie projecten doen. Maar sommige corporaties zijn ook te stil. En ik vind dat de politiek eigenlijk in een openbaar gesprek met die corporaties aan de slag moet gaan en moet vragen: welke duw kunnen jullie geven aan een tempoversnelling van de bouw? Vroeger zaten de corporaties geregeld met de politiek aan tafel. De gemeente had meer grip op wat corporatie is. Dat is ook allemaal verdwenen. Maar toch vind ik dat het politieke debat, de discussie, het open gesprek, in het openbaar gevoerd moet worden. Ga dat gesprek actief aan. Juist in deze tijd. En zichtbaar aan. En hoorbaar."

Luister ook

Hitlerjügend liep Vierdaagse van Nijmegen in 1938

 

06-05-2023 | Redactie Ien, de podcast