Columns en opinie

wwv9le0w

Tijd

TWEE WEKEN GELEDEN schreef ik het volkomen terecht te vinden dat de woningbouwplannen van NEC bij een vernieuwd Goffertstadion door het college van B & W zijn afgewezen. Een reageerder vond dat met stedenbouwkundige inventiviteit een prachtig woningbouwplan ontworpen kan worden dat prima past in het Goffertpark. En het zou goed zijn voor het huidige woningtekort. Kortom: een win-winsituatie. Over het eerste argument zullen de meningen sterk uiteen lopen. Over het tweede argument kan ik kort zijn: al is een stedenbouwkundig ontwerper nog zo snel, de tijd achterhaalt hem of haar wel. Dat lot is praktisch alle woningbouwplannen beschoren. Hoe inventief plannen ook zijn ontworpen, hoe hard ze ook nodig zijn om de woningmarkt enigszins vlot te trekken, het duurt jaren en jaren eer een hijskraan besteld kan worden.  

Een woontoren achter de Hezelpoort staat met stip op 1 van langstlopende nog niet gerealiseerde woningbouwprojecten. Al bijna veertig jaar worden voor deze plek woningbouwplannen ontwikkeld. En iedere keer was er hoopvol optimisme dat het eindelijk zou gaan lukken. Nee dus. De kosten van gemeentelijke stedenbouwers, juristen, milieudeskundigen, planeconomen, projectleiders, verkeersdeskundigen, plantoetsers en weet ik wat voor ambtenaren nog meer moeten in die bijna veertig jaar gigantisch hoog zijn opgelopen. In feite is dat geld zo het putje ingegooid, maar nog geen bouwput te zien.   

Hoopvol optimisme is de basis van ieder bouwplan. Woningen boven V & D? In 2024 start de bouw verwacht de ontwikkelaar. Gedeeltelijke sloop van de Molenpoortpassage om ruimte te maken voor nieuw binnenstedelijk elan? In 2024 start de bouw zegt de ontwikkelaar. De initiatiefnemers van het bouwplan voor de locatie Metterswane hadden dat hoopvolle optimisme jaren geleden ook. Helaas is de praktijk weerbarstiger gebleken. 4e jaars studenten weten niet beter dan dat er een gat is voor het station van Nijmegen als ze op de Heijendaalshuttle staan te wachten. Het Ministerie eist nu dat er voor het einde van het jaar gestart is met de bouw, anders is het over en uit met een toegezegde miljoenensubsidie. Zo maar met een shovel een kuil graven zal door de minister niet goedgekeurd worden. De gemeente heeft de minister laten weten dat er vertraging is van ‘mogelijk enkele maanden’. Opnieuw hoopvol optimisme om miljoenen te redden. Wellicht tegen beter weten in. In Wijchen wordt gewerkt aan een centrumplan: Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Op de website wordt onder het kopje ‘laatste nieuws’ vol trots teruggeblikt op een inloopavond van november 2022. Laatste nieuws is nieuws van een jaar geleden. Sindsdien radiostilte voor de geïnteresseerde buitenstaanders. Het kopje ‘planning’ op de site begint met de volgende woorden: veranderen kost tijd. Een droge, maar zeer ware mededeling.  

molenpoort nijmegen De bouwwereld is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Veranderende wetgeving, langdurige bezwaarprocedures, stijgende bouwkosten, stikstof, vleermuizen, energiecrisis. Te veel om bij te kunnen houden. Wil de gemeente Nijmegen de miljoenen voor het project Metterswane veiligstellen dan kan worden volstaan met een simpele brief aan het ministerie: “Geachte Minister. We doen ons best en blijven hoopvol optimistisch, maar weet u wat het is? Veranderen kost tijd.”

foto: David van Haren


Over Vincent

Vincent Cantrijn is in 1951 geboren in Breda. Van 1969 tot 1975 studeerde hij sociale geografie/planologie in Nijmegen. Na zijn studie ging hij in Venlo wonen en werken. Vanuit Venlo werkte hij ook nog acht jaar als projectleider stadsvernieuwing in Eindhoven. In 1989 verhuisde hij met vrouw en kinderen terug naar Nijmegen. Door zijn werk in de stadsvernieuwing bij de gemeente en daarna bij Portaal Woonstichting kent hij Nijmegen van binnen en van buiten. Vanaf 2013 combineerde hij vroegpensioen met een zzp-bestaan als debatleider. Liefde voor Nijmegen en verwondering over politieke zaken lopen als een rode draad door zijn columns. En dat voor iemand die al 22 jaar met veel plezier in Wijchen woont. Nijmegen is voor hem letterlijk en figuurlijk nooit ver weg.


Luister ook

Heeft Nijmegen wel genoeg aan 39 raadsleden?

Nijmeegse straatarts: Behandel een dakloze als mens, niet als overlast

Wil jij onze podcast blijven steunen?

Word dan een "Vriend van de Show!" ๐ŸŽ™๏ธ Als vriend draag je bij aan de groei en kwaliteit van onze content. Jouw steun motiveert ons om door te gaan en nieuwe afleveringen te blijven produceren.

๐Ÿ‘‰ โ Klik hier!โ 

Elke bijdrage is waardevol en wordt zeer gewaardeerd. Laten we samen onze podcastgemeenschap laten groeien en inspirerende gesprekken voortzetten.

Dank je wel voor je steun! ๐Ÿ™Œ

 

27-10-2023 | Vincent Cantrijn