Columns en opinie

wwv9le0w

VIDEO: Leven en werken aan de Waal bij Nijmegen

“De geleefde ruimte is onlosmakelijk verbonden met het collectieve geheugen en de sociale rituelen.” Die woorden zijn te lezen aan het begin van een prachtige film over de geschiedenis van het westelijk Waalfront. 

De film, die de titel Stroom meekreeg, toont oude beelden van het leven op en rond de Waal en het Maas Waalkanaal en gaat terug tot het begin van de vorige eeuw. Prachtige overwegend zwart/witbeelden laten zien hoe bedrijvigheid en natuur elkaar ontmoetten. Stroom geeft een fraai beeld van Nijmegen als stad, constant in ontwikkeling. 

 

Luister ook

De Donjon: de toren die er niet mocht komen

Nieuw zwembad twistpunt voor gemeenteraad Nijmegen

22-12-2022 | Raymond Janssen