Columns en opinie

wwv9le0w

Waaltocht over rol van burgers bij vernieuwing Waaloevers

NIJMEGEN – Tijdens het democratiefestival Grondfest is er een speciale Waaltocht met journalist Rob Jaspers. Tijdens deze vaart op vrijdagavond 30 september vanaf 19.30 uur staat Jaspers met zijn uitleg stil bij de kracht, de protesten, de alternatieve ideeën van Nijmeegse en Lentse burgers in de afgelopen decennia voor de vernieuwing van de Nijmeegse Waaloevers en de polders langs de rivier. Deelname aan deze Waaltocht van anderhalf uur is gratis, aanmelding via grondfest.com.

Wie denkt dat de bijzondere vernieuwing van de Waaloevers vooral het resultaat is van de inzet van de plannenmakers van de overheid en projectbedrijven, heeft het mis. De meeste plannen zijn juist aangepast, gecorrigeerd, verbeterd dankzij de inspraak van burgers en soms ook felle protesten. Gelukkig ja was er een luisterende overheid.

Rob Jaspers staat op de Waaltocht stil bij hoe Nijmegen de Waal heeft omarmd, hoe het Rivierpark is gerealiseerd, hoe in de polders meer ruimte is gekomen voor de natuur. De mogelijkheden van protest en de inspraak is de kracht van de democratie. Wie terugbladert in de geschiedenis van de Waaloeverprojecten, de ontwikkeling van de Waalsprong en het Waalfront West zal dat snel ontdekken. Jaspers gidst de deelnemers aan de Waaltocht die vrijdagavond door die geschiedenis.

Wie mee wil varen moet zich tijdig aanmelden via de wesbite van Grondfest. De organisatie zorgt er bovendien voor dat van elke deelnemer 3 euro naar een Waaltocht voor vluchtelingen gaat.

Luister ook:

'Arme' Nijmegenaren niet in beeld

20-09-2022 | Rob Jaspers