Columns en opinie

wwv9le0w

Welke thema's moeten in het coalitieakkoord?

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw coalitieakkoord waar college van B&W en gemeenteraadsleden de aankomende vier jaar gezamenlijk mee aan het werk gaan.

Wij willen graag weten welke thema's er volgens u niet in het coalitieakkoord mogen ontbreken?

Welke onderwerpen moeten zeker een plekje krijgen in het beleid van de gemeente Nijmegen in de aankomende vier jaar?

Is het woningbouw of bereikbaarheid? Is het veiligheid of armoedebeleid? Alle thema's zijn welkom. 

Schrijf in maximaal 300 woorden wat er volgens u niet in het nieuwe coalitieakoord mag ontbreken en waarom niet. Een selectie van de inzendingen zal op deze website worden gepubliceerd. 

Mail uw bijdrage naar redactie@iendepodcast.nl

28-03-2022 | Raymond Janssen