Columns en opinie

wwv9le0w

Wennen

“Men moet er maar aan gaan wennen", aldus verkeerswethouder Cilia Daemen over alle verkeers-en parkeermaatregelen van de laatste tijd. “We maken de binnenstad autoluw. Dat is een van de uitgangspunten in het coalitieakkoord om het dichtslibben van Nijmegen tegen te gaan.” Ik vind het verstandige voornemens. Reageerders op de site van de Gelderlander denken daar heel anders over. Parkeerdek Molenpoort opheffen? Stom plan. Geen parkeerplaatsen bij woningbouwplannen in de binnenstad? Een nog stommer plan. De hele bovenste verdieping Kelfkensbosgarage inrichten om 1000 fietsen gratis te kunnen stallen? Het stomste plan ooit. Tot overmaat van ramp was de BBC afgelopen week lyrisch over het groene en progressieve karakter van Nijmegen als inspiratiebron voor klimaatverandering. Dat was helemaal reden om te vragen of er een teiltje mocht doorkomen. Het zal lang duren om iedereen mee te krijgen in het onvermijdelijke gewenningsproces. 

Lees verder onder de foto

Oranjesingel Nijmegen met auto's

foto: David van Haren

Gelukkig eindigden de meeste ingezonden brieven met de oproep om vooral te gaan stemmen. Ook dat vind ik een verstandig voornemen. Alleen wordt even over het hoofd gezien dat door komende woensdag te gaan stemmen Bruls met zijn linkse kliek niet zo maar weg is. Daar gaat de provincie niet over. En dat is maar goed ook. Waar gaat de provincie dan wel over? Over van alles en nog wat. En dat is direct of indirect van invloed op Nijmegen. Voorbeeldje? Paul Eigenhuijsen van GewoonNijmegen.nu ziet graag NEC-vlaggetjes op de bus als NEC een thuiswedstrijd speelt. De provincie en Breng zien dat niet zitten. Té gevaarlijk als zo’n bus buiten Nijmegen komt. Een NEC-vlaggetje op de bus werkt volgens de provincie escalerend. Denk dus niet te licht over het provinciale verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb de provinciale verkiezingsprogramma’s er niet op na gelezen. Ik kan Paul dus geen stemadvies gegeven.   

Ik heb wel de verkiezingsprogramma’s voor de Waterschappen gelezen. Daar zitten nostalgische emoties achter. Mijn afstudeerscriptie planologie in 1974 ging onder andere over de voorgenomen dijkverzwaring in het Gelders Rivierengebied. Die plannen waren simpel. Dijken moesten zo recht mogelijk zijn. Bomen en huizen stonden vooral in de weg. Kappen en slopen dus. Zo werd het tijdens informatiebijeenkomsten aan bewoners langs de dijken medegedeeld door het bestuur van het Waterschap. Bestaande uit deftig aandoende mannen met dikke sigaren. Een paar kritische studenten planologie uit Nijmegen konden dat vanaf de achterste rij niet veranderen. Tegenwoordig is een dijk niet zo maar een dijk. Paul Loermans, voormalig wethouder in Wijchen, zei ooit dat er geen sociaal democratische lantaarnpalen zijn. Klopt. Er zijn ook geen sociaal democratische droge voeten. Droog is droog. Maar er spelen wel meer belangen dan alleen het water tegenhouden. Politieke partijen denken daar verschillend over. Er valt dus zeker wat te kiezen. Ook op vrouwen. Pas in 1978 werd een vrouw bestuurslid van een waterschap. De deftig aandoende mannen met sigaren moesten daar maar aan wennen.   

Cilia Daemen hoeft niet te wanhopen; wel geduld hebben. Decennia geleden was een vol met geparkeerde auto’s Plein '44 een teken van vooruitgang. Volop commotie bij  bewoners en binnenstadondernemers toen het niet meer mocht. Nu volkomen normaal. Kwestie van wennen.

Lees ook

Liever YouTube dan Spotify? Dat kan!

1200 vluchtelingen tijdelijk opgevangen op Winkelsteeg Nijmegen

Luister ook naar

Engie denkt aan waterstofcentrale in Nijmegen

Oud-wethouder Turgay Tankir: sociaal-democraat met liberale opvattingen

10-03-2023 | Vincent Cantrijn