18 — Fietsen en auto's in Nijmegen

wwv9le0w

"Ik wil dat sociale woningbouw echt weer wordt voor wie het bedoeld is." Dat zegt Quirijn Lokker, fractievoorzitter en lijsttrekker van GroenLinks Nijmegen in aflevering 18 van Ien, de podcast. "We gaan niet meer bouwen voor beleggers. Aanleiding voor de uitspraak was de recente discussie in de Nijmeegse gemeenteraad over de de woningen die door beleggers waren gekocht, voordat ze goed en gebouwd waren. Lokker is daar geen voorstander van, ondanks dat GroenLinks-wethouder Vergunst onlangs anders over dacht. 

Meer deelmobiliteit

GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar hard ingezet op het stimuleren van fietsverkeer in de stad. De rol van de auto moet in zijn scenario kleiner, niet alleen omdat ze vervuilend zijn, maar ook omdat ze te veel ruimte innemen. Dat auto's in toenemende mate elektrisch zijn, doet daar in zijn ogen niets aan af. "We moeten het wel beter uitleggen aan de inwoners van de stad", zegt Lokker, die een voorstander is van het stimuleren van deelmobiliteit en samen met een goede vriendin een auto bezit. 

Geen richtingenstrijd

Lokker ging de strijd om het lijsttrekkerschap aan met oud-fractievoorzitter April Ranshuijsen, die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ook kandidaat-Kamerlid was. Lokker versloeg Ranshuijsen met één stem. Volgens hem betekent dat dat de leden van GroenLinks Nijmegen in beiden vertrouwen hadden. "Dat is heel prettig, omdat het ook altijd onze insteek is geweest: wie er ook wint, we willen het samen doen." Volgens Lokker heeft Ranshuijsen haar lokale fractie niet verwaarloosd, ook niet toen zij zich warmliep voor een Kamerzetel. "Toen zij landelijk dus niet aan de slag kon, kon ze haar werk in Nijmegen gewoon voortzetten", aldus Lokker. Dat enkele raadsleden openlijk steun aan Lokker betuigden, had niks te maken met een afrekening van Ranshuijsen. "Het was geen richtingenstrijd binnen GroenLinks Nijmegen, het had misschien meer iets met stijl te maken." 

In de rubriek Terugbladeren gaat Rob Jaspers in op de ontwikkelingen rondom het zogenoemde Tiemstra-pand, Wonen is er niet toegestaan, het past niet in bestemmingsplan met zwaardere industrie op enkele tientallen meters.

19-08-2021