Columns en opinie

wwv9le0w

Jan Troost als een spiegel voor ons allen

Jan is  een man van kracht.

Zijn leven, zijn dromen, zijn drive, zijn enthousiasme en altijd die durf mee te doen.

Ik zoek naar woorden van zijn  betekenis voor ons allen.

Een man van niet opgeven, zijn leven, zijn verhalen, zijn lessen over, voor ons leven.

Zijn zware lichamelijke beperkingen hebben hem nooit geremd of beperkt om zich

te manifesteren.

Hij verstopte zijn pijn niet, hij deelde die pijn. Om ook andere kracht te geven.

 

Alles is eindig. Elk leven ook. Maar hij zat er niet mee. Elke dag was voor hem

een nieuwe uitdaging.

Zijn motto ‘maak van elke dag iets moois’

 

Hij was een man die een plek opeiste. Die benadrukte dat iedereen is gelijk, welke

beperking je ook hebt.

Hij heeft laten zien iedereen dat kan meedoen, iedereen moet meedoen benadrukte

hij telkens.

We moeten avonturen aandurven, hij liet dat telkens weer zien.

Hij verraste ons ontelbare malen met zijn acties.

Hij liet altijd weer zijn stem horen… gelijkheid… gelijk is gelijk

Hij was soms een wilde jongen, ja hij durfde ongehoorzaam te zijn.

 

Maar altijd: hij genoot ook, hij straalde plezier uit

 

Hij hield velen, ook op hoog niveau, een spiegel voor. Stelde op de juiste momenten

eisen aan de machthebbers.

Met al zijn verhalen bleef hij altijd dichtbij, hij toonde een herkenbare wereld

aan ons allen

 

Jan Troost

Zijn verhaal is eeuwig.

Jan Troost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: David van Haren 

16-05-2023 | Rob Jaspers