Columns en opinie

wwv9le0w

Wie worden de wethouders in Nijmegen?

Volgende week wordt naar verwachting het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Als de formerende partijen daar hun handtekening onder hebben geplaatst, kunnen GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 op zoek naar hun wethouders. Vermoedelijk zullen de drie formerende partijen elk twee wethouders leveren. Wie mogen zich eind van deze maand wethouder van Nijmegen noemen? Een overzicht van 'de poppetjes'.

GroenLinks

GroenLinks is de grootste van de drie partijen en zal naar alle waarschijnlijkheid Noël Vergunst voor nog een termijn naar voren schuiven als wethouder. Vooral op het vlak van stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening heeft hij de afgelopen vier jaar zijn sporen verdiend, onder meer met natuurverantwoord bouwen. 

Cilia Daemen, ook van GroenLinks, wordt genoemd als eerste nieuwkomer in het kersverse college. Daemen, als sinds maart 2014 raadslid van GroenLinks, heeft zich de afgelopen vier jaar druk gemaakt op onder meer zorg en welzijn, cultuur en burger en bestuur. Op haar thema's is er voldoende concurrentie onder de andere kandidaat-wethouders. Zo past cultuur ook goed bij Vergunst en heeft Grete Visser (D66) haar sporen verdiend op het vlak van zorg en welzijn.

Stadspartij Nijmegen

Sinds de Stadspartij Nijmegen afscheid heeft genomen van Ben van Hees moet de tweede partij van Nijmegen op zoek naar nieuwe wethouderskandidaten. Iemand die er nooit een geheim van heeft gemaakt in te zijn voor een plek in het college is Jean-Paul Broeren, al weer vier jaar raadslid voor de huidige Stadspartij. Broeren wordt vooral geprezen om zijn 'hands-on' mentaliteit in het oplossen van problemen (denk aan de veelbesproken lift bij de voetgangersbrug in het Waalfront). 

Ook John Brom, ondernemer en tussen 2010 en 2020 betrokken bij de Verenigde Seniorenpartij (VSP) en later de (voorlopers van de) Stadspartij Nijmegen, wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor een wethouderspost in het nieuwe college. Brom, die niet meer in Nijmegen woont, is nog steeds zeer betrokken bij de partij en zou met zijn ervaring als ondernemer én raadslid, een goede kandidaat zijn. 

D66

Oud-fractievoorzitter van D66 Tobias van Elferen zei eerder in deze podcast dat hij 'vereerd' zou zijn als zijn partij hem voor zou dragen voor een wethouderspost in de stad waar hij vijftien jaar fractievolger en raadslid was. De man met een grote staat van dienst in de partij zal die plek hoogst waarschijnlijk ook worden gegund. Met zijn enorme kennis van de Waalsprong en grondexploitatie zou een portefeuile in die richting hem zeker niet misstaan. 

'Zorgwethouder' Grete Visser zal naar verwachting ook doorschuiven naar het nieuwe college. Behalve zorg maakte ook onderwijs deel uit van haar portefeuille, beide belangen waarover vriend en vijand zegt dat zij die uitstekend heeft behartigd. 

Vrouwen in minderheid

Met Daemen en Visser als wethouder zijn de vrouwen in dit college weer in de minderheid. Bij het aantreden van het college in 2018 telde het college maar liefst vier vrouwelijke wethouders tegenover drie mannelijke. Toen gingen Harriët Tiemens, Monique Esselbrugge, Renske Helmer en Grete Visser als wethouder aan de slag. 

Dit beoogde college zou betekenen dat er afscheid wordt genomen van Jan Wijnia, die de portefeuille van Harriët Tiemens overnam nadat zij directeur van de Groene Metropoolregio werd. Hij kreeg in het laatste jaar z'n handen vol aan het dossier van de vervuilende asfaltfabriek van Dura Vermeer. Wethouders Velthuis en Molenaar keren niet terug in het college vanwege het verlies van hun partij de SP. Wethouder Esselbrugge schuift door naar het college van B&W in Eindhoven. 

Luister ook:

Tobias van Elferen neemt afscheid van raad Nijmegen

31-05-2022 | Raymond Janssen