8 — Maaibeleid en dierenambulance in Nijmegen

wwv9le0w

Eline Lauret van de Partij voor de Dieren was te gast in aflevering 8 van Ien, de podcast. Lauret is sinds 2018 raadslid voor die partij. Presentator Raymond Janssen praat met haar over de tumultueuze start van de partij in Nijmegen en blikt terug op de afgelopen raadsperiode.

Idealen

Hoewel Lauret in GroenLinks Nijmegen een bondgenoot voor haar idealen zag, viel het niet altijd mee om die partij aan haar zijde te krijgen. Toch heeft GroenLinks door de aanwezigheid van de partij van Lauret harder van zich moeten laten horen op het vlak van dierenwelzijn, iets wat de nummer twee van de Partij voor de Dieren als een mooie overwinning beschouwt.

Het thema dierenwelzijn komt in veel onderwerpen in de stad terug. Zo heeft het maaibeleid uiteraard alles te maken het dierenwelzijn, maar ook wat betreft woningbouw is de duurzame kant van de Partij voor de Dieren een factor van belang.

Dierenwelzijnsnota

Recentelijk werd de Dierenwelzijnsnota door de gemeenteraad van Nijmegen aangenomen. Die nota is het resultaat van een motie van de Partij voor de Dieren uit 2018. Over het resultaat is Lauret tevreden, hoewel het stuk nog wel degelijk ruimte voor verbetering laat.

Dierenambulance 

Over de Dierenambulance Nijmegen (DAN) is Lauret kritisch. Hoewel die organisatie een wettelijke taak van de gemeente is, heeft zij niet het idee dat deze vrijwilligersorganisatie goed functioneert. Binnenkort zal haar fractie met de DAN in gesprek.

Stadspeilingen en referenda

In de rubriek Terugbladeren biedt Rob Jaspers een kijkje in het rijke verleden van referenda, stadspeilingen en andere vormen van burgerparticipatie. Uiteraard benoemt hij de referendum over de mogelijkherbouw van de Don Jon, maar ook voor die tijd werd er regelmatig gesproken over het ophalen van de mening van de inwoners van Nijmegen.

10-06-2021