17 — Proef xtc van D66 meer dan verkiezingspraat

wwv9le0w

Het idee om een proef met legale xtc in Nijmegen te starten is meer dan alleen verkiezingsretoriek. Dat vindt Rob Jaspers in aflevering 17 van Ien, de podcast. Hij onderkent de gevaren van het gebruik van dit soort verdovende middelen, maar vindt het wel goed dat de partij met de raad in gesprek gaat over de mogelijkheden om de pillen te legaliseren. Geertje Bos, VVD-wethouder in Breda, is immers ook een voorstander van het legaliseren van xtc, omdat zij als voormalig officier van justitie weet dat het vechten tegen grote drugsproducenten onmogelijk is. 

In deze aflevering van de podcast ook aandacht voor de eisen die politieke partijen stellen aan kandidaat-raadsleden. Zij die raadslid willen worden in Nijmegen moeten in ieder geval vrijwel allemaal 'kritisch' en 'creatief' zijn, blijkt uit een rondgang van de partijen. Nadere bestudering geeft aan dat partijen vaak veel eisen stellen, maar dat getwijfeld kan worden aan de inhoud van dat eisenpakket. "Je zou bijna bang worden om te solliciteren", aldus Jaspers. Opvallend was dat de Partij voor de Dieren van aspiranten verwacht dat ze geen kritiek hebben op de landelijke lijn van de partij. De VVD vraagt van kandidaat-raadsleden een soort proefopdracht en Voor Nijmegen.nu vraagt om met een 'helicopter view' naar de stad te kijken.

In de rubriek Terugbladeren gaat het over de komst van bouwmarkt Hornbach naar Ressen. De geschiedenis rondom de bestemming 'Vlek 14', zoals het gebied ambtelijk werd genoemd, is te typeren als een politieke warboel, van partijen die eerst tegen en – na de verkiezingen – plots vóór de komst van de bouwmarkt naar Ressen waren. 

12-08-2021