Columns en opinie

wwv9le0w

Fans

Het Romeinenmasker zal niet naar het Waalfront verplaatst worden en blijft definitief op Veur-Lent. Dat heeft een unanieme gemeenteraad besloten op basis van een voorstel van Rosalie Thomassen van de Stadspartij. “Laten we gehoor geven aan een veelgehoorde hartenkreet van de fans”. Met deze – om emotioneel van te worden – woorden wist ze haar collega’s in de raad te overtuigen. Kunstenaar Andreas Hetfeld is zo blij met dit besluit dat hij komende zondagochtend vanaf 11.00 uur met zo veel mogelijk fans het glas wil heffen bij het Romeinenmasker. Hij verzoekt iedereen vriendelijk om eigen drank en glas mee te brengen. Of de Stadspartij alle fans wèl op paaseieren trakteert is mij bij het schrijven van deze column niet bekend.

Lees verder onder de afbeelding

paashaas

“Hè, hè. Eindelijk wordt er eens naar bewoners geluisterd.” Deze verzuchting kwam regelmatig langs op internet. Toch wordt hiermee de in mijn ogen klassieke denkfout gemaakt. Luisteren naar bewoners staat niet synoniem aan gelijk geven. Ons democratisch systeem zit nu eenmaal zo in elkaar dat het democratisch gekozen orgaan, de gemeenteraad, beslissingen neemt. Naar eer en geweten; dat natuurlijk wel. Dat betekent luisteren, belangen afwegen en dan besluiten nemen. Bruls sprak vorig jaar in zijn Nieuwjaarstoespraak over het uitleggen van politieke keuzes, ook al is niet iedereen tevreden. Hoe wrang is het lot dat deze uitspraak nu voor Noël Vergunst geldt. Hij was fervent voorstander van verplaatsen naar het Waalfront en is zeker niet tevreden met de politieke keuze om het te laten staan. Ook omdat de Ontwikkelingsmaatschappij Waalfront 40.000 euro had bijgedragen voor plaatsing van het Romeinenmasker in het gebied. Dat geld moet nu door de gemeente worden terugbetaald. De raad heeft dat bedrag gevonden in een ander potje waar Noël Vergunst over gaat. Dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor uitbundige tevredenheid. Hoe mooi zou het zijn als Noël Vergunst desondanks komende zondag hoogstpersoonlijk paaseieren verstopt in en rondom het Romeinenmasker. Zonder Paashaaspak tel ik ook goed. 

Uitleggen van politieke keuzes ook al is niet iedereen tevreden. Dat is in de Weezenhof al jaren een mission impossible. Afgelopen dinsdag heeft het college het bestemmingsplan vastgesteld dat nieuwbouw van het in 2017 afgebrande winkelcentrum inclusief 119 nieuwe appartementen mogelijk maakt. Wie het Nijmeegse nieuws een beetje bijhoudt weet dat dit nieuwbouwplan al jaren op heftige weerstand uit de buurt stuit. Er zijn dan ook 77 zienswijzen ingediend namens 97 bewoners. Een eufemistische term voor bezwaren. Een zienswijs met als inhoud ‘Beste gemeente: helemaal toppie dit bouwplan; ga vooral zo door.’ moet ik nog tegenkomen. De zienswijzennota beslaat 143 pagina’s. Rode draad: er is geen participatie geweest; de gemeente heeft niet geluisterd; de inbreng van de bewoners(organisatie) is niet serieus genomen. Dit wordt onderbouwd met uitgebreide argumenten. De rode draad in het antwoord van het college op deze bezwaren is klip en klaar: ‘Het nieuwbouwplan voldoet aan de politieke uitgangspunten en het is ons na al die jaren wèl helder geworden dat u een andere invulling wenste.’ Het woord Toedeledokie wordt nog net niet gebruikt, maar de bezwaarmakers zullen het zo wel ervaren. 

Vrij vertaald: de zienswijzen worden door het college niet beschouwd als hartenkreten van fans.

Over Vincent

Vincent Cantrijn Vincent Cantrijn is in 1951 geboren in Breda. Van 1969 tot 1975 studeerde hij sociale geografie/planologie in Nijmegen. Na zijn studie ging hij in Venlo wonen en werken. Vanuit Venlo werkte hij ook nog acht jaar als projectleider stadsvernieuwing in Eindhoven. In 1989 verhuisde hij met vrouw en kinderen terug naar Nijmegen. Door zijn werk in de stadsvernieuwing bij de gemeente en daarna bij Portaal Woonstichting kent hij Nijmegen van binnen en van buiten. Vanaf 2013 combineerde hij vroegpensioen met een zzp-bestaan als debatleider. Liefde voor Nijmegen en verwondering over politieke zaken lopen als een rode draad door zijn columns. En dat voor iemand die al 22 jaar met veel plezier in Wijchen woont. Nijmegen is voor hem letterlijk en figuurlijk nooit ver weg.

Luister ook

Kritiek op Vergunst zwelt aan 

BBB-voorman Rik Loeters voorziet geen breuk in fractie: "We zijn een heel goed team"

07-04-2023 | Vincent Cantrijn