Columns en opinie

wwv9le0w

Nijmegen in top-5 snelst groeiende steden, mede door komst Oekraïense vluchtelingen

NIJMEGEN – Nijmegen hoort bij de vijf snelst groeiende steden van Nederland. De belangrijkste oorzaak daarvan is de toegenomen migratie, met name van Oekraïners die hun land ontvluchtten vanwege de oorlog. Nijmegen wijkt daarmee niet af van de landelijke trend.

Een en ander blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2022. Per duizend Nijmegenaren steeg het aantal inwoners van de stad met 18,6. De zogenoemde buitenlandse migratie zorgde voor een toename van 12,5 per duizend inwoners van Nijmegen.

Russische invasie

Nieuw ten opzichte van 2021 was de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Mensen die sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari vanuit Oekraïne naar Nederland kwamen, vestigden zich in nagenoeg alle gemeenten, waaronder in Nijmegen.

Grafiek CBS bevolkingsgroei

Bevolkingskrimp

Zonder buitenlandse migratie zouden aanzienlijk meer gemeenten te maken hebben met bevolkingskrimp. Door de vergrijzing neemt het aantal gemeenten waar meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren toe. Natuurlijke aanwas zorgde in Nijmegen voor slechts 0,8 nieuwe inwoners per duizend. 

Binnenlandse verhuizingen zorgde ervoor dat het aantal Nijmegenaren per duizend met 5,2 toenam.

Lees ook

De 5 best beluisterde podcasts over de Nijmeegse politiek

COLUMN | Punt

04-01-2023 | Raymond Janssen